Alenemor i Brasil:

Jeg hadde ingen mat hjemme

Misjonsalliansen i Brasil er i kontakt med over 350 alenemødre som har mistet jobb og inntekt som følge av koronapandemien. Alenemødre er blant de mest sårbare av de fattige. Uten jobb og inntekt er de ikke i stand til å skaffe mat til barna sine.

For jeg var sulten, og dere ga meg mat...

Matteus 25,35

Misjonsalliansen i Brasil ønsker ikke å dele ut matkasser til disse kvinnene, men vi vil gi frihet til å kjøpe det familien trenger mest. Alenemødrene vil motta verdikuponger (se på bildet over) som skal være nok til å dekke familiens matbehov i tre måneder. I tillegg til å hjelpe familiene vil tiltaket også styrke den lokale økonomien ved at maten kjøpes på det lokale markedet.

Jeg hadde ingen mat hjemme, men så fikk jeg denne velsignelsen. Jeg er veldig takknemlig til Gud. Jeg håper Han vil gi tilbake til alle som har bidratt. Dersom det var flere folk som dere ville verden vært helt annerledes. Jeg er så takknemlig! Gud velsigne dere!

En av alenemødrene

Hjelp oss å gi 350 familier mat i 3 måneder

Har du mulighet til å bidra? Gi en gave her eller Vipps til 10590 og merk med "alenemødre".

Innsamlingsbehov:

150 000,-

Til nå innsamlet:

460 755,-

Se filmen: -Et nødmåltid som redder familier fra sult

Gi en gave