Alliance Microfinance (AMAS) søker Project Associate

Kvinne i Etiopia
Prosjektet Ethiopia Connect, der bønder får forutsigbar markedstilgang er en viktig del av AMAS sin portefølje. Foto: Hilina Ababe

Vil du ha en jobb der du bidrar til å skape en inntekt å leve av for familier i Etiopia?

Alliance Microfinance AS (AMAS) er en norsk aktør innen mikrofinans og finansiell inkludering. AMAS er et datterselskap i Misjonsalliansen, og forvalter deres eierskap i fire mikrofinansinstitusjoner i Ecuador, Liberia, Bolivia og Vietnam. Institusjonene har i dag til sammen om lag 200 000 kunder, over 1000 ansatte og en forvaltningskapital på 3,5 milliarder kroner. AMAS driver også det Norad-finansierte prosjektet “Ethiopia Connect” sammen med blant andre Kirkens Nødhjelp.

Manglende tilgang til kapital er et av de viktigste hindrene for utvikling og økt levestandard i lavinntektsland. AMAS sitt formål er å arbeide for at fattige og marginaliserte mennesker i utviklingsland kan få tilgang på lån og finansielle tjenester slik at de kan skape seg en inntekt.

Som Project Assosicate i AMAS vil du samarbeide tett med daglig leder, investeringsdirektører og andre medarbeidere i deres arbeid med forvaltning av eksisterende mikrofinansinstitusjoner og andre prosjekter innen finansiell inkludering, særlig i arbeidet med Ethiopia Connect. Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte innhenting av resultater for måloppnåelse, arbeid med å sikre god kvalitet, samarbeid med andre interessenter og administrasjon. Du vil også få innsyn i og bidra aktivt i forberedelse og oppfølging rundt viktige beslutningsprosesser.

AMAS deler kontorer med Misjonsalliansen, men det er også mulighet for kontorfellesskap i Mandal.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være:

 • Innhente, systematisere og fremme beste praksis
 • Bidra til utarbeidelse av prosedyrer og retningslinjer basert på beste praksis
 • Bidra inn mot forretningsutvikling og tilrettelegge for deling av erfaringer på tvers
 • Aktivt prosjektarbeid og prosjektadministrasjon
 • Bidra i styreforberedelser og -oppfølging i AMAS
 • Reisevirksomhet, både til utland og i Norge.
 • Bidra i forvaltningen av Misjonsalliansens eierskap i mikrofinansinstitusjoner og utviklingen av nye prosjekter

Vi søker etter en engasjert og allsidig medarbeider som:

 • Har erfaring fra og interesse for forvaltning, administrasjon og prosjektarbeid
 • Interesse for og erfaring med ulike IT-systemer, samt gode ferdigheter i Excel, Powerpoint og BI-løsninger
 • Har kjennskap til digitale prosjektlederverktøy
 • Er fleksibel og tåler perioder med økt arbeidspress
 • Har god systemforståelse og evne til å strukturere informasjon og data
 • Har interesse for og/eller kjennskap til bruk av kunstig intelligens og annen ny teknologi for å forbedre effektivitet og kvalitet
 • Er løsningsorientert og nysgjerrig på utvikling og forbedring

Utdannelse

Høyere utdannelse innen økonomi, administrasjon, IT eller annen relevant retning (minimum Bachelor-nivå).

Send inn CV og søknad via finn.no ved å klikke her.

For mer informasjon, besøk oss på amas.as.

Ta også gjerne kontakt med oss direkte: Serina Bakketeig, Investment Director og prosjektleder i Ethiopia Connect (97612474), eller Arnt Jerpstad, CEO (481 40 290).

Gi en gave