Arbeid og inntekt

En trygg inntekt gir folk en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie. Det kommer ikke av seg selv.

Misjonsalliansen er den største norske operatøren av mikrofinans - banker som gir også de fattige en sjanse. Vi støtter også bedrifter som gir folk anstendig arbeid og tilbyr grunnleggende yrkesopplæring.

Mikrofinanskunde med butikk i Liberia

Mikrofinans

Gjennom selskapet Alliance Microfinance AS (AMAS) driver Misjonsalliansen fire mikrofinansbanker i Bolivia, Ecuador, Vietnam og Liberia. Vi gir banklån til fattige familier og gründere som ikke har tilgang til vanlige banktjenester. Til sammen forvalter vi en lånekapital på rundt 300 millioner USD.

Næringsutvikling

Vi bygger opp en nysatsning på næringsutvikling som vi kaller for Mission Alliance Business Development (MABD). Dette arbeidet kobler sammen investorer som ser etter lønnsomme og bærekraftige bedrifter, med flinke gründere i utviklingsland som har potensial for vekst. Sammen skaper vi både økonomiske og menneskelige verdier .

Andre inntektsskapende tiltak

I vårt arbeid med å bygge lokalsamfunn prioriterer vi også matsikkerhet og inntekter for fattige familier. Flere av landene vi jobber i har en ung befolkning og generelt høy arbeidsledighet. For at disse landene skal få til en god utvikling er det avgjørende at ungdom og unge voksne har noe å leve av. Misjonsalliansen prioriterer prosjekter og tiltak som hjelper ungdom i overgangen fra utdanning til inntektsskapende arbeid.

Alliance Microfinance AS (AMAS)

Mikrofinans er et av Misjonsalliansens verktøy for å bekjempe fattigdom. Ved å tilby fattige mennesker grunnleggende finansielle tjenester som lån, sparing, pengeoverføring og forsikring, gir vi en mulighet de ellers ikke ville hatt til å starte egne bedrifter, øke inntektene og levestandarden sin og til å skaffe seg økonomisk trygghet. I dag har vi egne mikrofinansinstitusjoner i Bolivia, Ecuador, Vietnam og Liberia.
Gi en gave