Hvordan endre beløpsgrensen på min AvtaleGiro?

Du kan selv velge eller endre beløpsgrensen din ved å kontakte din bank eller logge deg inn i din nettbank.

Beløpsgrense er maksbeløpet du tillater banken å trekke fra din konto. Hvis beløpsgrensen er på 275kr på AvtaleGiro-avtalen og ditt avtalte trekkbeløp i Misjonsalliansen er 300kr i måneden, vil trekket stoppe helt opp. Du blir ikke trukket mer enn hva du skal betale, men det anbefales å sette et høyere beløp for å sikre at betalingen ikke blir avvist og det gir rom for mulige fremtidige endringer. I noen banker må beløpsgrensen være minst 1kr over det avtalte beløpet.

Steg til gjennomføring i nettbank

Mange nettbanker har ulik prosedyre på hvordan endre beløpsgrense på AvtaleGiro. Under finner du en generell gjennomgang av hvordan finne frem:

  1. Logg deg inn i nettbanken
  2. I de fleste banker er det en meny øverst på siden hvor du får opp en rekke alternativer. Her leter du etter Betale og overføringer > Faste betalinger > «AvtaleGiro, eFaktura og fastebetalinger»
  3. Blad ned på siden til du finner «Mine AvtaleGiro-avtaler / Avtalegiro». Her vil en av linjene være Den Norske Misjonsallianse eller Misjonsalliansen.
  4. Den Norske Misjonsallianse-avtalelinjen vil det være enten tre prikker eller pil som du kan trykke på for å få opp en liten valgmeny. På valgmenyen kan det stå «Endre» eller «Detaljer AvtaleGiro-avtale» e.l. Trykk på den!
  5. Når du kommer et steg videre, vil det stå Maksbeløp (per måned eller periode) og et beløp. Her kan du se og endre beløpsgrensen din. Pass på at beløpet tilsvarer minimum din faste trekksum i Misjonsalliansen og helst rund opp til nærmeste 500,-. Dersom du er usikker på hva din trekksum er, kan du kontakte oss eller logge inn på MinSide.
  6. Etter du har endret beløp, trykk Bekreft eller OK.
  7. Noen banker vil kreve at du signerer elektronisk ved hjelp av bankID eller kodebrikke for å bekrefte endringene.
  8. Nå skal alt være i orden til neste trekk.

Eksempel på utregning av beløpsgrense

To fadderavtaler og betaler hver måned:

Hvis du har to fadderavtaler på 300kr og betaler månedlig, må maksbeløpet gi rom for 600kr per månedlige trekk.

En fadderavtale og betaler årlig:

Hvis du har en fadderavtale på 300kr og betaler årlig vil trekket ligge på 3600kr (300kr x 12 mnd). Maksbeløpet bør være på litt over 3600kr.

Fire avtaler og betaler halvårlig:

En fadderavtale koster 300kr i mnd. Hvis du betaler hvert halvår må du summere opp de fire avtalene 300kr x 4 fadderavtaler = 1200kr per måned. Deretter gange med seks måneder (1200kr x 6 mnd) som blir 7200kr per trekk.

Kontakte oss

Hvis du har vanskeligheter med å endre din beløpsgrense, ta kontakt med oss mens du sitter foran PCen. Vi har vært borti endring av beløpsgrense i flere banker tidligere, og kan guide deg gjennom.

Send oss en epost: info@misjonsalliansen.no

Ring oss på: (+47) 22 94 26 00

Ring eller send SMS til: (+47) 400 28 180

Økning av fadderbeløp

I desember ble det sendt ut brev til alle fadderne våre om økning av fadderbeløp. De siste årene har kostnadsnivået i prosjektlandene våre økt kraftig og i tillegg bidrar den svekkede kronekursen til at vi rett og slett får mindre for pengene enn tidligere. Dette har ført til at vi måtte justere fadderbeløpet fra og med 1.januar 2021 med 25 kr i måneden per barn, for at vi skal kunne fortsette å hjelpe flest mulig.

For at kunne trekke det nye beløpet fra din AvtaleGiro, er det viktig at du kontrollerer at beløpsgrensen i banken din er høy nok for det nye beløpet går gjennom.

Dersom du ikke har mulighet til å endre fadderbeløpet ditt og vil fortsette med det gamle beløpet, ta kontakt så finner vi en løsning som passer for deg.

Gi en gave