Barn i Sierra Leone

Som fast giver gir du familier nye muligheter, hver måned.

Faste givere bidra til forutsigbarhet i prosjektene våre og løfter familier ut av fattigdom. Sammen skaper vi en mer rettferdig verden. Vårt mål er alltid å utruste lokale ressurser til selv å drive arbeide videre!

Pengene du gir går til rent vann i Liberia, bedre avlinger for bønder i Kambodsja, tilrettelegging for utviklingshemmede i Ecuador og mye mye mer.

Som fast giver bidrar du altså der det til en hver tid trengs mest!

Som fastgiver: 

  • er du alliert mot urettferdighet 
  • pengene blir brukt der det trengs mest 
  • I løpet av året får du tilsendt minst fire sterke historier på e-post om hva pengene dine går til. Her kan du virkelig fordype deg i Misjonsalliansens arbeid.  

Fast giver er en digital giverordning og du kan velge å få informasjon om to temaer:

  • Familie og samfunn
    Du vil få høre om hvordan tilgang til utdanning, grunnleggende helsetjenester, rent drikkevann, mulighet til å påvirke politiske prosesser og andre temaer som er viktige i familiers liv
  • Jobb og inntekt
    Du vil får høre om hvordan mikrofinans og næringsutvikling bidrar til at flere familier får verdig jobb og sikker inntekt og på den måten løfter seg selv ut av fattigdom.

Du kan å velge og få høre om begge temaene. Hvert tema har fire e-poster i året.   

Vårt mål er alltid å utruste lokale ressurser til selv å drive arbeidet videre.

Gi en gave