Barn i Brasil
Fastgivere i Misjonsalliansen gir barn og ungdom beskyttelse, og håp om en fremtid der de kan ha en inntekt å leve av.

Som fast giver gir du folk en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie

Faste givere bidrar til forutsigbarhet i arbeidet med å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro. Sammen utruster vi lokale kirker, menigheter, hele lokalsamfunn og organisasjoner til selv å skape forandring der de er, og på sikt kunne drive arbeidet videre!

Din gave går til at familier i Ecuador kan skaffe mat på bordet til barna sine, det gir barn i favelaen i Brasil trygge steder å være, ungdom i Kambodsja verktøy til å beskytte lokalsamfunnet sitt mot grådig landtyveri og mye mye mer.

Som fast giver bidrar du altså der det til en hver tid trengs mest! Du er alliert mot urettferdighet.


Du vil få:

  • Misjonsalliansens magasin, på epost eller i posten 
  • Videoer på e-epost som gir deg innblikk i hvordan du gir mennesker en sjanse
Gi en gave