Bli fadder

For 10 kroner dagen kan du forandre et barns liv.

Som fadder i Misjonsalliansen hjelper du ikke bare ett barn, men et helt nærmiljø. Som fadder gir du tilgang til blant annet – livsviktig rent vann, bedre utdanning og et tryggere nabolag.

Bli Fadder og bli alliert

Ved å bli fadder er du alliert i kampen mot urettferdighet og deltar i å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro.

Som Fadder kan du hver måned forandre mennesker liv. Uten mennesker som deg kan ikke Misjonsalliansen gjennomføre alle prosjektene som planlegges. Gjennom allianser med givere, partnere ute og andre støttespillere oppnås fantastiske resultater.

Bli fadder!

Misjonsalliansen har Norges eldste fadderordning og i 60 år har våre faddere vært med på å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro.

Som fadder får du:

 • bilde og informasjon om fadderbarnet og informasjon om prosjektet barnet er en del av
 • sommerhilsen og julehilsen
 • nytt bilde og informasjon om ditt fadderbarn hvert andre år
 • Misjonsalliansens eget magasin

Hva går hjelpen min som fadder til?

 • skole og utdanning
 • inkludering av funksjonshemmede
 • vann, sanitær og helse
 • arbeid og inntekt
 • klima og miljø
 • lokalsamfunnsutvikling
 • kirkesamarbeid

Hva slags informasjon får jeg som fadder?

Hver sommer og jul vil du få tilsendt informasjon fra området fadderbarnet ditt bor i. Annethvert år får du nytt bilde og oppdatert informasjon om fadderbarnet ditt. I tillegg vil du få magasinet vårt Tsjili. Der kan du lese om arbeidet du støtter, og om mye annet fra våre prosjektland. Du kan også holde deg oppdatert på vår nettside misjonsalliansen.no.

Hva skjer hvis fadderbarnet mitt går ut av fadderordningen?

Om fadderbarnet ditt går ut av fadderordningen, vil du automatisk få tildelt et nytt fadderbarn. Grunner til at fadderbarnet går ut av ordningen, kan for eksempel være at det har avsluttet skolegangen, flyttet eller at prosjektet barnet var en del av, er avsluttet.

Hvor lenge varer fadderskapet mitt?

Fadderskapet ditt varer frem til du bestemmer deg for å slutte som fadder - og gir oss beskjed om det.

Har flere faddere samme fadderbarn?

Som hovedregel har hver fadder sitt eget fadderbarn. Men i enkelte av prosjektlandene har to faddere samme fadderbarn for bedre å kunne dekke utgiftene i prosjektet.

Kan jeg besøke landet jeg er fadder i?

Dersom du ønsker å besøke et prosjektland, vil vi gjerne legge til rette for det dersom det er mulig. Ta kontakt om dette er noe du vurderer, så kan vi sammen se på mulighetene.

Kan jeg sende brev eller gaver til fadderbarnet mitt?

Nei, vi vil unngå forskjellsbehandling av barna og videreformidler ikke brev eller gaver. Det ville også være dyrt å administrere, og vi ønsker å bruke ressursene på en bedre måte.

Vil prisen på fadderskapet øke?

Fadderbeløpet gjenspeiler kostnadene i prosjektene og vil bli justert hvert tredje til femte år. Du vil få beskjed i forkant av prisøkningen og kan gi tilbakemelding dersom du ønsker, eller har behov for, å beholde gammel pris.

Hva er Min Side og hvordan får jeg tilgang?

På Min Side får du oversikt over fadderavtaler, innbetalinger med mer. Du kan også registrere fødselsnummer, adressendringer o.l. her. For at du skal ha tilgang til min side må vi ha din e-postadresse. Du kan logge deg inn via misjonsalliansen.no. Ved første pålogging velger du glemt passord for å få tilsendt et passord.

Kan jeg få skattefradrag på det jeg gir som fadder?

Ja, du kan få skattefradrag for gavene du gir til Misjonsalliansen. For å få skattefradrag må du oppgi ditt fødselsnummer (11 siffer) til oss. Hvor høyt beløp du kan få skattefradrag for, kan variere fra år til år.

Hvordan behandles mine personopplysninger?

Misjonsalliansen følger «Bransjenormen for frivillige organisasjoner» når det gjelder personvern. Slik sørger vi for at personopplysninger du har gitt oss, ikke kommer på avveie men brukes i henhold til avtalen du har inngått. Vi deler kun personopplysninger med Skatteetaten for de som har registrert seg for skattefradrag.

Er Misjonsalliansen med i Innsamlingskontrollen?

Misjonsalliansen er medlem av Innsamlingskontrollen og forplikter seg til å følge spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling, og å underlegge seg ekstern kontroll.

Kan jeg gi bort et fadderskap?

Ja, det kan du! Den som får fadderskapet, vil motta informasjonen om fadderbarnet. Du vil bli registrert som betaler og få informasjon knyttet til betalingen og mulighet for skattefradrag.

Jeg vil verve faddere. Hvordan går jeg fram?

Ta kontakt med oss! Du kan få en egen verveside på nett, og vervemateriell tilsendt. For hver fadder du verver, får du et lodd i årlig trekning av en billett til et prosjektland. Verver du 15 faddere, er du garantert en billett. (Maks verdi 10 000 kr). Du kan også verve deg selv!

Gi en gave