Bli strategisk alliert

Vi tilbyr alle våre strategisk allierte en skreddersydd oppfølgingsplan og en definert kontaktperson hos Misjonsalliansen.

Strategisk allierte er menigheter, skoler, foreninger og andre grupper som ønsker å gjøre en forskjell i fellesskap. Strategiske allierte kan støtte arbeidet i et land, eller et av Misjonsalliansens tematisk områder.

Skoler, foreninger og idrettslag

Misjonsalliansen allierer seg og med skoler, foreninger og idrettslag som ønsker å ha et engasjement og samle inn penger til et land eller prosjekt. Sammen finner vi et prosjekt, og sammen forandrer vi verden.

Oppfølgingen fra Misjonsalliansen kan bestå av:

 • Rapportering 
 • Oppfølgingsmøter 
 • Besøk av prosjekter utenlands 
 • Ulike former for arrangementer

Eksempler på skoler, foreninger og idrettslag:

Logo:
Logo:
Logo:
Logo:
Logo:

Menigheter

Misjonsalliansen allierer seg med menigheter og kirker i Norge for å sammen skape engasjement for misjon og bidra til å forvandle liv.

Misjonsalliansen er medlem av Samarbeid menighet og misjon (SMM) som er et samarbeidsorgan mellom den norske kirke og sju misjonsorganisasjoner. Misjonsavtaler gjennom SMM er tidsbegrenset og forplikter begge parter til å bidra til å nå et felles mål. Vi vil gjerne høre fra flere menigheter som ønsker å øke sitt misjonsengasjement.

Oppfølging fra Misjonsalliansen kan bestå av

 • Rapportering 
 • Ulike former for arrangementer
 • Plakater og roll-ups for promotering av samarbeidet
 • Besøk og bidrag på gudstjenester eller arrangementer
 • Skape engasjement rundt misjonsavtalen og prosjekter
 • Oppfølgingsmøter og informasjon om utviklingen i prosjektet
 • Konfirmantopplegg som Natt uten tak
 • Artikler til menighetsblad
 • Film og presentasjoner
 • Bønnemner
 • Besøk av prosjekter utenlands 

Vil du høre mer om dette?

Ta kontakt med leder strategisk allierte Magne Sturød

magne.sturoed@misjonsalliansen.no

+47 91917102

Ungdommer som holder Natt uten tak Logo

Natt uten tak

Natt uten tak er et arrangement laget for kirker og menigheter hvor ungdommer og konfirmanter får en natt utenom det vanlige.

Din menighet kan nå arrangere en natt for å engasjere, motivere og inspirere ungdommer til å kjempe mot urettferdighet.

I ett døgn går menigheten og Misjonsalliansen sammen for å kjempe for en viktig sak. Vi kjemper mot urettferdighet gjennom å sove en natt ute. Husene må ungdommene lage selv og de får et spennende opplegg hele kvelden, men ulike utfordringer og opplevelser. Ungdommene samler inn sponsorer som vil være med å bidra til prosjektet, og det vil bli premier til dem som samler inn mest. På søndagen dagen etter arrangementet, vil ungdommene delta i gudstjenesten for å fortelle om hva de har opplevd og om hva de har lært.

Hvorfor bør du arrangere natt uten tak?

 • En måte å engasjere ungdommer og konfirmanter i menigheten på
 • Skape oppmerksomhet rundt en viktig sak
 • Gi ungdommer en opplevelse de ikke kommer til å glemme
 • Få ungdommene med på gudstjeneste og dele av sine erfaringer

Hva trenger du for å arrangere natt uten tak?

 • En passende lokasjon, kanskje utenfor kirken eller på en parkeringsplass i nærheten? Sørg for at det er toaletter og vann i nærheten
 • Frivillige som kan være med å lage mat og sørge for sikkerhet gjennom hele døgnet
 • Engasjerte ungdommer som ønsker å gjøre en forskjell
 • Få ungdommene til å registrere seg på nettsiden og skaffe sponsorer
 • Materialer til å bygge hus: papp o.l

Dette stiller Misjonsalliansen med:

 • Nettside for registrering og innsamling fra sponsorer
 • Et spennende undervisningsopplegg med mange ulike opplevelser gjennom kvelden
 • En nettside med mye informasjon og tips til ungdommene som skal sove ute

Arrangementet passer for dem mellom 13-19 år.

Bærekraftsmålene kan kun realiseres dersom vi har et sterkt engasjement for globalt partnerskap og samarbeid.

Gi en gave