Arbeid og inntekt

Bærekraftig utvikling forutsetter et samspill mellom sosial utvikling og økonomisk utvikling.

Misjonsalliansen vil hjelpe til med økonomiske og verdiskapende ressurser til enkeltpersoner og lokalsamfunn, banker og bedrifter som fremmer bærekraftig økonomisk vekst, skape sysselsetting og gi anstendig arbeid for alle. Felles kjennetegn på disse initiativene er en tydelig sosial påvirkning og endring.

Vårt arbeid innen arbeid og inntekt er fordelt mellom mikrofinans, næringsutvikling og andre inntektsskapende tiltak.

Mikrofinans

Gjennom selskapet Alliance Microfinance AS (AMAS) driver Misjonsalliansen fire mikrofinansbanker i Bolivia, Ecuador, Vietnam og Liberia. Vi gir banklån til fattige familier og gründere som ikke har tilgang til vanlige banktjenester. Til sammen forvalter vi en lånekapital på mer enn to milliard norske kroner.

Næringsutvikling

Næringsutvikling (Business for Development (BfD) vil anvende markedsstyrte, lønnsomme og bærekraftige forretningsmodeller som kan skape økonomiske og sosiale verdier gjennom vekst for små bedrifter og forretningstiltak i våre prosjektland.

Andre inntektsskapende tiltak

Misjonsalliansen støtter prosjekter som styrker matsikkerhet og inntekt for fattige familier. Flere av Misjonsalliansens samarbeidsland har en svært ung befolkning og generelt høy arbeidsledighet. For at disse landene skal få til en god utvikling er det avgjørende at ungdom og unge voksne får arbeid og inntekt. Misjonsalliansen vil særlig prioritere prosjekter og tiltak som hjelper ungdom i overgangen fra utdanning til inntektsskapende arbeid.

Les mer om Arbeid og inntekt

Alliance Microfinance AS (AMAS)

Mikrofinans er et av Misjonsalliansens verktøy for å bekjempe fattigdom. Ved å tilby fattige mennesker grunnleggende finansielle tjenester som lån, sparing, pengeoverføring og forsikring, gir vi en mulighet de ellers ikke ville hatt til å starte egne bedrifter, øke inntektene og levestandarden sin og til å skaffe seg økonomisk trygghet. I dag har vi egne mikrofinansinstitusjoner i Bolivia, Ecuador, Vietnam og Liberia. AMAS er et forvaltningsselskap for mikrofinans som eies 100% av Misjonsalliansen.
Gi en gave