Lokalsamfunnsutvikling

Misjonsalliansen vil bygge sterke, tilpasningsdyktige og inkluderende lokalsamfunn i alle prosjekter.

Her skal mennesker ha samme tilgang til skole og helsetjenester og med gode muligheter for inntektsskapende arbeid. Samfunnsutvikling innebærer myndiggjøring, sosial rettferdighet og selvbestemmelse. Et organisert lokalsamfunn er også utgangspunkt for samhandling med andre aktører som lokale myndigheter, privat sektor og andre frivillige organisasjoner.

Misjonsalliansen støtter kompetansebyggende tiltak og vil legge til rette for organisering og mobilisering i lokalsamfunnet. Vi vil lytte til lokalbefolkningens egne ønsker og til deres beskrivelse av behovene. På den måten blir lokalsamfunnets egne prioriteringer styrende for prosjektene.

Misjonsalliansen vil sikre at lokalbefolkningen får grunnleggende behov dekket. Det oppnår vi når vi bygger lokalsamfunnsbaserte organisasjoner som kan samarbeide med lokale myndigheter. Da skjer det endringer.

Vi ser at mennesker blir klar over egne rettigheter og at funksjonshemmede og andre marginaliserte grupper blir aktive deltakere i egne lokalsamfunn

Vold og konflikt i nære relasjoner og lokalsamfunn blir redusert.

Misjonsalliansen jobber mot sårbare lokalsamfunn og deres behov. Samtidig skal resultater og erfaringer som gjøres bidra til læring og ha en effekt langt utover den lokale kontekst.

Les mer om Samfunnsutvikling

Mål for samfunnsutviklingsprosjekt

Vi ser at mennesker blir klar over egne rettigheter og at funksjonshemmede og andre marginaliserte grupper blir aktive deltakere i egne lokalsamfunn. Lokalsamfunn står opp for sine rettigheter og jobber i partnerskap med institusjoner i privat og offentlig sektor. Lokalsamfunn står sterkere rustet mot klimaendringer Marginaliserte og sårbare grupper blir beskyttet, inkludert og myndiggjort
Gi en gave