Barn leter etter mat på søppeldynga. Foto: John Christian Kjellestad

Papo er en av mange barn på Filippinene som har måttet lete etter mat på søppeldynga.

Han bor i et slumområde i Manila som heter Happyland. Selv om navnet på dette området betyr «Lykkeland», er hverdagen der sterkt preget av ekstrem fattigdom og sult.

Papo nærbilde

For Papo førte mangelen på mat til at det ble vanskelig å konsentrere seg om skolearbeidet. Han klarte etter hvert ikke å tenke på noe annet enn å skaffe seg mat. Det å gjøre lekser, lese til prøver og å ta eksamen ble en nærmest umulig oppgave når magen skrek etter mat.

Du kan hjelpe barn som ham tilbake til skolebenken ved å Vippse en gave til 707319.

Barn i Happyland

Papo klarte ikke lenger å henge med på skolen og mistet skoleplassen sin. Til slutt så han ingen annen utvei enn å lete etter mat på søppeldynga.

Han var ikke alene. På søppeldyngene i «Lykkeland» er det mange barn som Papo. Barn som skulle ha vært på skolen, men som i stedet graver etter mat i andre folks søppel.

Det er ingen som spiser søppel hvis de ikke må.

Mor fra Happyland

Over halvparten av alle familiene i Happyland lider av matmangel. Det å finne mat i andre folks søppel er blitt så vanlig at det har fått et eget navn: pagpag. Det betyr å riste skitten av maten. Å spise pagpag er ikke ufarlig. Det er stor risiko for å få farlige sykdommer som hepatitt, kolera og diare.

Papo skriver

Takket være våre givere har Papo fått en ny mulighet til å fullføre skolegangen sin. Drømmen hans nå – er å få en utdannelse, slik at han kan få seg jobb. Da kan han gå på butikken og kjøpe frisk og god mat til seg selv og familien sin. Han håper han aldri trenger å leite etter mat i søpla mer.

Din gave vil gi flere barn som Papo en ny sjanse og en vei ut av ekstrem fattigdom!

Gaven din gjør det mulig å:
• Oppsøke barn som har falt ut av skolen
• Gi barna et næringsrikt måltid før undervisningen starter
• Gi intensiv opplæring for å få barna inn i skolesystemet igjen
• Følge opp med leksehjelp og annen hjelp når barna kommer tilbake i ordinært skoleløp

Gi en gave