Misjonsalliansen i Kambodsja

For å møte utfordringene i Kambodsja jobber Misjonsalliansen med en stor variasjon av prosjekter. Arbeidet startet på landsbygda, men på grunn av stor migrasjon til byene har vi nå også flere prosjekter i hovedstaden Phnom Penh.

Befolkningen i Kambodsja er ung. Én av tre er yngre enn 15 år, og bare én av 20 er over 65 år. Rundt 13,5 prosent av Kambodsjas befolkning lever i ekstrem fattigdom, mens rundt halvparten av innbyggerne mangler tilgang på god utdanning, tilstrekkelige helsetjenester og andre viktige forhold for et godt liv.

Landet står ovenfor mange utfordringer. Mangel på utdanning fører ofte til at folk blir utnyttet i tekstilindustri, sexindustri og byggebransjen. En annen utfordring er at klimaendringer fører til at regntid og tørketid er uforutsigbart. Det betyr at risbøndene har vanskelige vilkår og opplever ofte at avlingen er dårlig.

Landet er fremdeles preget av en tragisk historie. Under Pol Pots regime på 70-tallet ble to millioner mennesker drept på brutalt vis. Det har vært fred i landet siden 1991, men demokratiet og tiltroen til myndighetene er fortsatt svak. Dagens nasjonale ledelse har vært ved makten i over 30 år og har ingen planer om å gi fra seg den frivillig. Skal arbeidet vårt være bærekraftig må vi likevel samarbeide med myndighetene for å medvirke til at de leverer de tjenestene lokalbefolkningen har krav på.

Kambodsja

Hovedstad: Phnom Penh
Befolkning: Ca. 15 millioner
Offisielt språk: Khmer
Statsform: Monarki i Asia
Religion: Buddhisme

Slik bygger vi trygge lokalsamfunn i Kambodsja:
Misjonsalliansen prioriterer her utdanning, barn og unge, arbeid og inntekt, rent vann og klima.

Utdanning
Misjonsalliansen vil utvikle utdanningssystemet sammen med lokale skoler. Det gjøres ved å bygge eller vedlikeholde skolebygg og sanitæranlegg, videreutdanne lærere, støtte skoler med skolemateriell og jobbe med organisering av skolekomiteer.

Barn og ungdom
Barn og ungdom i Kambodsja mangler gode rollemodeller. Sammen med lokale kirker og organisasjoner arrangeres barne- og ungdomsklubber og fotballklubber. Slik kan barn og ungdom møtes, utvikles og utfordres. I dette arbeidet samarbeider vi med den norske organisasjonen Kristen Idrettskontakt (KRIK) under paraplyen "Idrett krysser grenser".

Jobb
For å skape økonomisk utvikling trenger folk jobb. Gjennom opplæring og kurs får bønder mulighet til å både sikre og øke sine inntekter. Det etableres også spare- og lånegrupper der medlemmer kan låne penger av hverandre, og flere får opplæring i hvordan de kan drive sin egen forretning på en god måte.

I 2019 startet Mission Alliance Business Development (MABD) opp i landet. Et arbeid for å legge til rette for investeringer som skal hjelpe bedrifter videreutvikle seg og skape flere arbeidsplasser i fattige land som Kambodsja.

Organisering
Lav utdanning og en ung befolkning betyr at det er liten tradisjon for å organisering. For å skape en bærekraftig utvikling er det viktig å få med lokalsamfunnet, utruste dem og jobbe sammen med dem for å skape rettferdighet i Kambodsja.

Vann
Mangel på vann skaper problemer i Kambodsja. Mennesker på landsbygda mangler vann, og i byene er grunnvannet forurenset. Misjonsalliansen jobber for at alle samarbeidsskoler skal ha tilgang på rent drikkevann.

Klima
Endringer i klima fører til at bønder trenger nye teknikker for planting av andre typer ris eller grønnsaker som er mindre sårbare. Opplæring for bønder for å endre måter å dyrke på og få flere bein å stå på er livsviktig. Mye skog har forsvunnet i Kambodsja de siste årene, og derfor støtter vi lokalbefolkningen i Prey Lang slik at de kan beskytte sin egen skog.

Les mer under Samfunnsutvikling.

Mer om Kambodsja:

Lik vår side på instagram og hold deg oppdatert om vårt arbeide i Kambodsja.

Våre medarbeidere:

Johanna Korol
Landdirektør og utsending i Kambodsja
E-post: johanna@nmakh.org

Daniel Korol
Leder for MABD Kambodsja og utsending i Kambodsja
E-post: daniel@nmakh.org

Irene Breivik Føyen
Regionleder
E-post: irene.foyen@misjonsalliansen.no

Gi en gave