Misjonsalliansen i Kambodsja

13,5 prosent av Kambodsjas befolkning lever i ekstrem fattigdom, og ifølge FN lever halvparten av befolkningen i flerdimensjonal fattigdom. Det vil si at de har mangelfull tilgang på god utdanning, tilstrekkelige helsetjenester og andre viktige forhold for et godt liv.

Befolkningen i Kambodsja er ung. Én av tre er yngre enn 15 år, og bare én av 20 er over 65 år.

Landet står ovenfor mange utfordringer. Mangel på utdanning fører ofte til at folk blir utnyttet i tekstilindustri, sexindustri og byggebransjen. En annen utfordring er at klimaendringer fører til at regntid og tørketid er uforutsigbart. Det betyr at risbøndene har vanskelige vilkår og opplever ofte at avlingen er dårlig.

Landet er fremdeles preget av en tragisk historie. Under Pol Pots regime på 70-tallet ble to millioner mennesker drept på brutalt vis. Det har vært fred i landet siden 1991, men demokratiet og tiltroen til myndighetene er fortsatt svak. Dagens nasjonale ledelse har vært ved makten i over 30 år og har ingen planer om å gi fra seg den frivillig. Skal arbeidet vårt være bærekraftig må vi likevel samarbeide med myndighetene for å medvirke til at de leverer de tjenestene lokalbefolkningen har krav på.

Kambodsja

Hovedstad: Phnom Penh
Befolkning: 15 288 489
Offisielt språk: Khmer
Statsform: Monarki i Asia
Religion: Buddhisme

Kambodsja er et land i økonomisk vekst, men velstandsøkningen blir i liten grad fordelt mellom fattig og rik og mellom by og land. Utstrakt korrupsjon sørger for at de som er rike og har de rette forbindelsene er de som nyter mest godt av veksten. Landets største næringer er klesindustri og turisme, men den største delen av befolkningen lever av jordbruk og bor på landsbygda. Kambodsja er fremdeles et av Asias fattigste land, særlig på grunn av mangelen på utdannet arbeidskraft. Menneskene som lever av jordbruk sliter med dårlige vanningssystemer og utnyttelse av jord.

På landsbygda er tilgangen til rent drikkevann dårlig. I byene er grunnvannet forurenset på grunn av manglende håndtering av industriavfall, søppel og kloakk.

For å møte utfordringene i Kambodsja jobber Misjonsalliansen med en stor variasjon av prosjekter. Arbeidet startet på landsbygda, men på grunn av stor migrasjon til byene har Misjonsalliansen nå flere prosjekter i hovedstaden Phnom Penh.

Samfunnsutvikling i Kambodsja
Misjonsalliansen støtter prosjekter innenfor områder som utdanning, barn og unge, arbeid og inntekt, rent vann og klima.

Utdanning
Misjonsalliansen vil utvikle utdanningssystemet sammen med lokale skoler. Det gjøres ved å bygge eller vedlikeholde skolebygg og sanitæranlegg, videreutdanne lærere, støtte skoler med skolemateriell og jobbe med organisering av skolekomiteer.

Barn og ungdom
Barn og ungdom i Kambodsja mangler gode rollemodeller. Sammen med lokale kirker og organisasjoner arrangeres barne- og ungdomsklubber og fotballklubber. Slik kan barn og ungdom møtes, utvikles og utfordres.

Jobb
For å skape økonomisk utvikling trenger folk jobb. Gjennom opplæring og kurs får bønder mulighet til å både sikre og øke sine inntekter. Det etableres også spare- og lånegrupper der medlemmer kan låne penger av hverandre, og flere får opplæring i hvordan de kan drive sin egen forretning på en god måte. I 2019 startet Business for Development opp, en arbeidsmetodikk som skal hjelpe bedrifter til å videreutvikle seg og skape flere arbeidsplasser.

Organisering
Lav utdanning og en ung befolkning betyr at det er liten tradisjon for å organisering. For å skape en bærekraftig utvikling er det viktig å få med lokalsamfunnet, utruste dem og jobbe sammen med dem for å skape rettferdighet i Kambodsja.

Vann
Mangel på vann skaper problemer i Kambodsja. Mennesker på landsbygda mangler vann, og i byene er grunnvannet forurenset. Misjonsalliansen jobber for at alle samarbeidsskoler skal ha tilgang på rent drikkevann.

Klima
Endringer i klima fører til at bønder trenger nye teknikker for planting av andre typer ris eller grønnsaker som er mindre sårbare. Opplæring for bønder for å endre måter å dyrke på og få flere bein å stå på er livsviktig. Mye skog har forsvunnet i Kambodsja de siste årene, og derfor støtter vi lokalbefolkningen i Prey Lang slik at de kan beskytte sin egen skog.

Les mer under Samfunnsutvikling

Hold deg oppdatert

Lik vår side på instagram og hold deg oppdatert om vårt arbeide i Kambodsja.

Våre utsendinger i Kambodsja:

Karen Lee Ling Myrene
Utsending i Kambodsja
E-post: karen@nmakh.org

Anders Myrene
Utsending i Kambodsja
E-post: anders@nmakh.org

Irene Breivik Føyen
Fag- og landansvarlig ved kontoret i Norge
E-post: irene.foyen@misjonsalliansen.no

Gi en gave