Korona-krise i landene der vi arbeider

Ecuador

Guayaquil, en by med tusenvis av fattige, er hardt rammet og Sør-Amerika har blitt episenteret for korona-viruset. Et allerede svakt helsevesen har nå kollapset. Misjonsalliansen har helseklinikker som nå oppfordrer folk til å holde seg hjemme. Vi deler og ut mat og medisiner som vi når ut med gjennom kirker og lokale partnere. Nå trenger de all den hjelpen de kan få for å redde liv!

Brasil

Korona har nådd slumområdene i Brasil. Folk bor tett og smitten sprer seg raskt. Landet er nå av de hardest rammede og i Millionbyene Rio og Sao Paulo jobber Misjonsalliansen med tiltak for å hindre smitte og død.

Misjonsalliansen jobber med å dele ut rent vann, såpe og andre nødvendige ting og drive opplæring i hvordan smitten sprer seg og hvilke tiltak man kan gjøre. Nå trenger Brasil all den hjelpen de kan få.

Filippinene

På Filippinene er skolene stengt til september og Manila er i lockdown. Vi har indikasjoner på at kapasiteten på sykehusene er sprengt. Koronoa-situasjonen påvirker alle og vi er nødt til å tilpasse prosjektene våre slik at vi responderer på en god måte. Lokale partnere jobber med tiltak og nye planer for hvordan vi best mulig kan hjelpe de hardest rammede.

Nepal

I Nepal er det lockdown i hele landet, noe som har vart siden 23.mars. Det er gjort få tester i landet. Mange migranter har kommet hjem fra India og utgjør en høy risiko for smittespredning. Regjeringen hjelper folk til landsbyene sine fra Katmandu. Misjonsalliansen støtter folk i karantene med diverse sanitetsmaterialer, vi støtter og inntektsgivende aktiviteter. Nå trenger Nepal all den hjelpen de kan få for å redde liv!

Liberia

Alt er stengt ned i Liberia i frykt for koronaviruset, markedsplasser er borte og mange står nå uten arbeid og inntekt. Liberia har en befolkning på 4,6 millioner mennesker, men bare 260 leger og 6 respiratorer i hele landet. Over 60 % av befolkningen mangler tilgang på rent vann. Misjonsalliansen bidrar med rent vann, såpe og informasjonsspredning for å forebygge smitte og redde liv. Konsekvensene av korona-viruset vil bli fatale.

Kambodsja

I Kambodsja er det rundt 125 registrerte tilfeller av covid-19. Skolene har vært stengt siden 15.mars og det kan være de ikke åpner igjen før i november. Karaokebarer og sosiale møteplasser er og stengt. De som har mistet jobben får 40$ i måneden fra myndighetene. Misjonsalliansen jobber med å spre informasjon, masker og såpe. Ungdommene i prosjektene hjelper til med å spre informasjon. Nå trenger de all den hjelpen de kan få for å redde liv!

Sierra Leone

I Sierra Leone har de hatt lockdown i mange uker, og dette har fått fatale konsekvenser. En fattig befolkning blir enda mer sårbar enn tidligere. Sierra Leone har ikke et fungerende helsevesen og vi frykter hva som vil skje hvis Korona-viruset kommer for fullt. Prosjektene til Misjonsalliansen opplever forsinkelser fordi man ikke skal reise til distriktene, men også her jobber Misjonsalliansen med informasjon og midler til håndvask.

Bolivia

I Bolivia har antall smittede økt mer enn forventet, noe som bekymrer regjeringen og befolkningen. Folket overholder karantenen, men den går hardt utover de fattige uten fast inntekt. Regjeringen har vedtatt støtte gjennom forskjellige økonomiske tiltak. Misjonsalliansen jobber med lokale beredskapsplaner, forbedring av forholdene på helsestasjoner og vi har delt ut sikkerhetsutstyr til helsepersonell og materiell til informasjon.

Vietnam

Vietnam har hatt 270 smitte tilfeller av Covid-19, og ingen dødsfall. Myndighetene og hele det nasjonale beredskapsapparatet har gjort en enorm innsats med effektiv smittesporing og isolering for å hindre ny smitte. Kostnaden av tiltakene er at 65 000 har vært i lange karantener, skolene har vært stengt i flere måneder, i tillegg til tap av inntekt for svært mange. Situasjonen for menneskene i Mekong har vært ekstra krevende i denne perioden fordi det samtidig har vært en svært alvorlig tørke, og mange har mistet livsgrunnlaget sitt. Misjonsalliansen jobber nå med å hjelpe de som er hardest rammet. Noen får økonomisk startkapital, vi bidrar og med smittvernutstyr, nødhjelpspakker og tilrettelegging for håndvask på skoler.

Kina

I Kina har det vært lockdown lenge og i Yunnan-provinsen, hvor Misjonsalliansen jobber er det fortsatt tiltak. Yunnan har grenser mot Myanmar, vietnam og Laos, og nå er det stort fokus på å forhindre importert smitte. I byen Kunming begynner hverdagen å bli mer normal. Munnbind og sosial avstand er fortsatt viktig, og skolene begynner gradvis å åpne opp igjen. Misjonsalliansen har noen prosjekter som har blitt utsatt og jobber nå tett med helsekommisjonen i Yunnan-provinsen for å legge gode planer for tiltak som kan settes igang.

Gi en gave