Leder nye givere

Ønsker du en viktig, spennende, meningsfylt og utadrettet jobb der du gjennom arbeidet kan få bety noe for andre?

Giverrekruttering har ansvar for aktiviteter, kampanjer og øvrig markedsføring rettet mot nye individuelle givere. I dag gjennomføres arbeidet både gjennom ulike former for feltverving, annonsering, vervekampanjer og på telefon. Nye metoder vurderes og evalueres fortløpende. Stillingen skal bidra til å realisere aktivitets- og resultatmålene våre. Du vil bli en del av ledergruppen for marked og innsamling, og rapportere til leder for marked og innsamling.

ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:

 • Ansvar for:
  • rekruttering av nye givere til Misjonsalliansen
  • verving av nye faste giveravtaler (fadder og fast giver)
  • rekruttere til vår volontørordning for ungdom i Kambodsja og Ecuador
 • Forvaltning, videreutvikling og gjennomføring av aktiviteter innenfor eget markedsområde
 • Ansvarlig for kampanjer og aktiviteter rettet mot personer som ikke kjenner til Misjonsalliansen
 • Bidra til utvikling/fornying, samt gjennomføring av Misjonsalliansens markedsplan
 • Personalansvar for øvrige ansatte i markedsområdet
 • Etablering/reetablering av ungdomssatsning/-miljø knyttet til Misjonsalliansen

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

 • Noen års arbeidserfaring innen innsamling, salg, markedsføring eller lignende, gjerne ledererfaring
 • Erfaring med digital markedsføring og profesjonell bruk av sosiale medier er et stort pluss
 • Relevant utdanning
 • Samfunnsengasjert og opptatt av global rettferdighet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Opptatt av salg, resultater og kvalitet
 • Initiativtaker og nytenkende
 • Godt pågangsmot og god lagspiller

VI TILBYR:

 • En sentral rolle i en bistandsorganisasjon med lang tradisjon og vekstambisjoner
 • Selvstendige, utfordrende og viktige arbeidsoppgaver
 • Arbeid med faglige og engasjerte kolleger og samarbeidspartner

Noe reisevirksomhet må påregnes i Norge, men sporadisk også til land hvor Misjonsalliansen har arbeid. Arbeidssted er ved vårt hovedkontor i Oslo sentrum. Personen som ansettes må kunne arbeide aktivt for Misjonsalliansens kristne verdigrunnlag. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

For mer informasjon eller for å sende inn en søknad, ta kontakt med leder for marked- og innsamling Kjetil Abrahamsen på 90182227 og
kjetil.abrahamsen@misjonsalliansen.no
.

Attester og vitnemål vedlegges søknad. Alle henvendelser behandles konfidensielt – også overfor oppdragsgiver i innledende fase dersom det er ønskelig.

Søknadsfrist: Søknader vurderes fortløpende.

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.

Gi en gave