Misjonsalliansen søker utsendinger - nå til Kambodsja

På jakt etter en jobb med mening?

Misjonsalliansen ansetter utsendinger til sitt internasjonale utearbeid. I første omgang til Kambodsja, i rollene som landdirektør og rådgiver, men vi vil også på litt lengre sikt trenge flere utsendinger til andre land. Ta derfor kontakt dersom du kan tenke deg en slik tjeneste - også andre steder og på et senere tidspunkt!

De konkrete stillingene i Kambodsja innebærer å følge opp våre partnere og prosjekter innenfor lokalsamfunnsutvikling, arbeid og inntekt. I tillegg har landkontoret ansvaret for kommunikasjons- og innsamlingsarbeid samt tilrettelegging for besøk og volontørtjeneste. Det er 6 lokalt ansatte og fire nordmenn ansatt på landkontoret. Ved nyttår 2021 reiser to av våre utsendinger hjem til Norge og vi søker etter deres erstattere.

Arbeidet er finansiert med støtte fra individuelle givere, strategisk allierte og Norad.

Ønskede kvalifikasjoner for alle stillinger

Vi ønsker kandidater med bakgrunn og kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:

  • Ledererfaring
  • Implementering og oppfølgning av bistandsprosjekter
  • Kompetanse innenfor samfunnsutvikling eller arbeid og inntektsgivende tiltak
  • Erfaring fra bank og /eller mikrofinans/ næringsutvikling
  • Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet til kulturell kontekst, gjerne erfaring fra arbeid i en flerkulturell sammenheng
  • God forståelse for diakoni og misjon
  • Utenlandserfaring
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi søker fleksible, selvstendige og motiverte medarbeidere som aktivt kan arbeide for vårt kristne verdigrunnlag og bidra til å oppnå vår misjon, visjon og målsetninger.

Misjonsalliansen er en diakonal misjonsorganisasjon og de som ansettes, innvies som utsendinger i egen menighet. Dersom ektepar søker, vil de vurderes og ansettes på like vilkår. Ansettelse for minimum fire år. Lønn og pensjonsordninger etter Misjonsalliansens regulativ.

Utreise for stillingene i Kambodsja er sommeren 2021.

Arbeidssted for stillingene er Phnom Penh. Regelmessige prosjektbesøk til andre områder i Kambodsja må påregnes.

Les mer om Misjonsalliansens arbeid www.misjonsalliansen.no

Er du interessert, ta uforpliktende kontakt med Hanne Holmberg Chavez på tlf. 990 35 351. Vi imøteser din CV og søknad via hhc@misjonsalliansen.no

Søknadsfrist er 1. desember 2020

Gi en gave