Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling handler om å skape gode familier, gode relasjoner, samhold og samarbeid slik at lokalsamfunnet kan stå samlet opp mot fattigdom og diskriminering.

Misjonsalliansen ønsker at lokalsamfunnene selv skal ta tak i sine utfordringer og fokuset vårt er derfor rettet mot å styrke evnene til enkeltindividene, lokale organisasjoner og samfunnet slik at de kan samhandle, kreve sine rettigheter, inkludere de fattigste og mest sårbare og blir mer motstandsdyktige mot klimaendringer.

Lokale kirker er naturlig allierte for Misjonsalliansen, men vi arbeider også tett med myndigheter og andre aktører i prosjektområdene.

Som en kristen og diakonal organisasjon er det viktig for oss å forankre arbeidet vårt i prinsipper som rettferdighet, menneskeverd og forvalteransvar og å målrette innsatsen mot fattige og marginaliserte samfunn og utsatte grupper i samfunnet som barn, kvinner, etniske minoriteter og mennesker med funksjonsnedsettelser.

Misjonsalliansen arbeider med samfunnsutvikling både i byer og på landsbygda. Hvert lokalsamfunn er forskjellig og derfor er også innholdet i prosjektene forskjellig. Likevel ser vi ofte at utdanning, inntekt, vann, helse, sanitærforhold, miljø og klima er viktig for lokalsamfunnet og det gjenspeiles i prosjektene.

Mål for samfunnsutviklingsprosjekt

Vi ser at mennesker blir klar over egne rettigheter og at funksjonshemmede og andre marginaliserte grupper blir aktive deltakere i egne lokalsamfunn. Lokalsamfunn står opp for sine rettigheter og jobber i partnerskap med institusjoner i privat og offentlig sektor. Lokalsamfunn står sterkere rustet mot klimaendringer Marginaliserte og sårbare grupper blir beskyttet, inkludert og myndiggjort
Gi en gave