Bygge lokalsamfunn

Å bygge lokalsamfunn handler om å skape gode familier, trygge relasjoner, samhold og effektivt samarbeid, slik at mennesker sammen kan stå opp mot fattigdom og diskriminering.

Lokalsamfunn og enkeltpersoner må selv ta tak i sine utfordringer. Misjonsalliansens rolle er å fjerne hindringer til positiv utvikling, styrke folks evner og å bygge lokale organisasjoner. Da kan lokalsamfunnet selv jobbe sammen for å forbedre liv, redde liv, gjenreise mennesker og skape nye løsninger i møte med store utfordringer.

Lokale kirker er naturlig og prioriterte allierte for Misjonsalliansen, men vi arbeider også tett med myndigheter og andre aktører i prosjektområdene.

Som en kristen og diakonal organisasjon er det viktig for oss å forankre arbeidet vårt i prinsipper som rettferdighet, menneskeverd og forvalteransvar. Vi vil også målrette innsatsen mot fattige og marginaliserte, særlig blant utsatte grupper i samfunnet som barn, kvinner, etniske minoriteter og mennesker med funksjonsnedsettelser.

Misjonsalliansen bygger lokalsamfunn i byer og på landsbygda. Hvert lokalsamfunn er forskjellig og derfor er også innholdet i prosjektene forskjellig. Likevel ser vi ofte at utdanning, arbeid og inntekt, vann, helse, sanitærforhold, miljø og klima går igjen som sentrale behov.

Gi en gave