Ålgård basar 1

Ålgård gjør det igjen

Ecuador-basaren i Ålgård er en årlig foreteelse. I år samlet menigheten inn 150 000 kroner.

Det er syttende året på rad at Ecuador-basaren arrangeres i Ålgård menighet. Det er i hovedsak to familier som er pådrivere, og engasjementet kan spores tilbake til Ecuador. Både Tonje og Oddvar Bjerkreim og Lina og Andreas E. Eidsaa har vært utsendinger for Misjonsalliansen i Ecuador, og familiene har etter de kom tilbake til Norge og til Ålgård fortsatt vist stor entusiasme for prosjektene i Guayaquil. – Det handler nok om en sterk og varm pasjon, sier Andreas når han skal forklare hvordan det er mulig å gjenta den ene lokale suksessen etter den andre.

I 2004 tok mor til Oddvar, Eli Bjerkreim, initiativet til den aller første basaren. På det tidspunktet bodde både Bjerkreim- og Eidsaa-familiene i Guayaquil og var utsendinger for Misjonsalliansen. Sammen med barnebarnet Karoline satte Eli i gang med håndarbeidsprosjekter og arrangerte den første basaren hjemme i sin egen stue. De fikk inn 4800 kroner. Basaren i år i den flotte kirken i Ålgård samlet inn i overkant av 150 000 kroner.

– I år ble nok oppmøtet noe preget av pandemien, men inntektene er vi likevel fornøyd med, sier Andreas E. Eidsaa jr. Han alene solgte lodd for 40 000 kroner på egen Facebook-side.

Stasjonsklubben har et stort engasjement for arbeidet i Ecuador. Ikke minst gjelder det de to sentrene for mennesker funksjonsnedsettelse i Guayaquil.

Basaren hadde først en møtedel, og den ble ledet av Tonje Vilberg Bjerkreim. Som tidligere år sang ungdommene fra Stasjonsklubben julesanger. Dette er et tilbud for ungdom mellom 13 og 30 år med nedsatt funksjonsevne, og flere av disse unge har selv sett prosjektene i Ecuador og besøkt Centro Creer, hvor barn med funksjonsnedsettelse får tilgang til skole og opplæring.

Selve basaren og utlodningen hadde Oddvar og Andreas ansvaret for, en oppgave de mer enn gjerne tar på seg og som de etter mange års erfaring behersker svært godt. – Jeg tror jeg kan si at vi styres av et personlig engasjement og stor kjærlighet til Misjonsalliansens arbeid i Ecuador, avslutter Andreas.

Gi en gave