Selv på dagtid er det ofte mørkt i husene der spare- og lånegruppene møtes. Foto: Magnus Endal
Selv på dagtid er det ofte mørkt i husene der spare- og lånegruppene møtes. Foto: Magnus Endal

Økt satsing på spare- og lånegrupper

Misjonsalliansen i Liberia fokuserer på finansiell inkludering. Det er det god grunn til.

Av Alex van Duinen, utsending til Liberia

På landsbygda i Liberia er folk avhengig av å dyrke sin egen mat for å overleve. De produserer ris, casavablader, jordnøtter, gari, palmeolje og kokebanan. Det meste av det som produseres på de små gårdene bruker de selv, mens noe blir solgt på det lokale markedet. De store utfordringene i familien kommer når det er tid for å betale skolepenger eller når de skal kjøpe inn store mengder frø for planting. Eller enda verre; om et familiemedlem blir syk og plutselig må til et sykehus for akutt medisinsk behandling. Folk har rett og slett ikke sparepenger til større investeringer og overraskende utgifter.

Penger som er tjent ved å selge det de har produsert, blir derfor ofte umiddelbart brukt opp.

Det er flere årsaker til det. Én er at det i de fleste lokalsamfunn ikke er noen trygge steder å lagre penger. Banker ligger ofte for langt unna og koster for mye til å være et realistisk alternativ å bruke for befolkningen på landsbygda. Å spare penger i eget hus er for mange ikke et trygt og gjennomførbart alternativ. Penger som er tjent ved å selge det de har produsert, blir derfor ofte umiddelbart brukt opp. En annen grunn til at folk ikke har oppsparte midler er at halvparten av kvinnene og én av fire av mennene er analfabeter. Dette har store konsekvenser for deres evne til å håndtere økonomiske ressurser og planlegge for fremtidige utgifter.

Kvinner i VSLA-gruppe
Magne av deltakerne i spare- og lånegruppene er kvinner. Det gir frihet og økt likestilling. Foto: Magnus Endal

Når en husholdning plutselig trenger penger, er det eneste alternativet å låne penger fra enkeltpersoner eller grupper i samfunnet. Slike penger kan være tilgjengelige, men ofte til en svært høy rente.

For mer enn 30 år siden utviklet organisasjonen CARE International en metodikk kalt Village Savings and Loans Associations (VSLA) for å overvinne disse utfordringene. Her skal innbyggerne gå sammen i spare- og lånegrupper, så de sammen står sterkere i møte med fremtiden. Dette er selvstyrte grupper på 15 til 25 personer som kommer sammen én gang i uken for å møtes og følge en plan de har lagt sammen. Under møtene sparer alle i gruppen et beløp som legges i en kasse. Noen av medlemmene får tilgang til små lån, og gruppa setter til side midler til nødstilfeller.


Modellen har nå spredt seg til 77 land, med over 20 millioner aktive deltakere over hele verden.

Deltakerne i sparegruppene får opplæring i hvordan de skal forvalte pengene sine klokt og får praktiske verktøy for hvordan de skal være forberedt på det som måtte komme. Overskuddet som gruppen tjener ved å låne ut penger til gruppemedlemmene, forblir i gruppen.

I lokalsamfunn som har startet med slike sparegrupper er det kommet forbedringer i skoleoppmøte, kvaliteten på boliger og i produksjonen av mat. Modellen har nå spredt seg til 77 land, med over 20 millioner aktive deltakere over hele verden.

Sammen med ti lokalsamfunn i Bong County i Nord-Liberia, hvor vi allerede har vært aktive med voksnes leseferdighet- og vann- og sanitærprosjekter, driver nå Misjonsalliansen et slikt arbeid. Vi har allerede startet opplæringen av landsbyagenter og satt i gang flere lokale grupper med VSLA-metoden. Målet er at alle disse gruppene skal være selvstyrte i løpet av kort tid.

Sammen gir vi folk en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie ved å bli bedre forberedt på å styre egen økonomi og være forberedt på akutte utgifter.

Gi en gave