Sofiemyr Kolbotn 5

120 år i diakonal tjeneste

Misjonsalliansen er i år 120 år. Fra starten i 1901 har vi vært en tydelig, diakonal misjonsorganisasjon, og etter nærmere et halvt århundre kun i Kina, har Misjonsalliansen i dag et omfattende arbeid i ti land.

Jubileet ble markert under en gudstjeneste i Sofiemyr kirke søndag 19. september. Menigheten har i flere år vært en samarbeidsmenighet for Misjonsalliansen, og de støtter prosjektet Idrett krysser grenser i Ecuador.

– Sofiemyr menighet er en viktig støttespiller for Misjonsalliansen, og det var fint å kunne markere 120 års jubileet i denne kirken. Vi skulle egentlig ha en stor fest i våres, men grunnet restriksjoner ble det ikke mulig. Det er derfor veldig stas å få en til en slik markering i Sofiemyr kirke, forteller Magne Sturød i Misjonsalliansen. Han leder arbeidet rettet mot samarbeidsmenigheter i Norge, og på jubileumsgudstjenesten var det generalsekretær Andreas Andersen som holdt preken.

Søndagens gudstjeneste, som i kirkeåret kalles Høstens påskedag, ble en sterk påminning om Misjonsalliansens viktige oppdrag. – Jeg vet ingen ting mer meningsfullt i dette livet, enn å få være del av en kirke hvor Gud lar vanlige mennesker få være tegn på oppstandelsens kraft, på himmelriket. Vi får være med på å gi mennesker livet tilbake, sa generalsekretæren i sin tale.

I tillegg til en mangeårig misjonsavtale har Sofiemyr menighet mange faste kirkegjengere som er faddere og faste givere, og flere nåværende og tidligere ansatte har også dette som sin menighet. Det fikk Sverre Vik, Misjonsalliansens egen «pastor», tydelig fram da han informerte om arbeidet ute og hjemme. – Jeg ba de i forsamlingen som var faddere hos Misjonsalliansen, i tillegg dem som er eller hadde vært ansatt i organisasjonen, om å reise seg. En tredjedel av nærmere 250 mennesker sto opp, forteller Vik.

Det var ikke bare de voksne som fikk høre om Misjonsalliansens arbeid denne søndagen. Flere av Misjonsalliansens ansatte bidro på gudstjenesten, og de fortalte om arbeidet i Ecuador både på søndagsskolen og til Tweens-ungdommene. Etter gudstjenesten var det ulike aktiviteter for de unge, og ikke minst ble forsamlingen invitert til kirkekaffe med en helt spesiell kake. – Vi hadde på forhånd bestilt og hadde med oss en jubileumskake med Misjonsalliansen-logo, og den fikk menigheten nyte mens de også ble utfordret til givertjeneste, sier Magne Sturød.

Han bruker mennesker som forstår at de har hender og føtter som Gud vil anvende ...

Andreas Andersen

Misjonsalliansen drives av visjonen «på jorda som i himmelen». Den er utledet av Jesu egen visjon for hvordan livet for menneskene på jorda skal være. Dette la Andreas Andersen vekt på ved avslutningen av sin preken. – Mange steder hvor vi arbeider finnes det mennesker som ber til Gud om hjelp til å komme ut av lidelse. De ber om håp, og de ber for sine barn. Guds måte å svare på er sjelden gjennom det overnaturlige. Han bruker mennesker som forstår at de har hender og føtter Gud vil bruke for at det skal bli «på jorda som det er i himmelen».

Gi en gave