Andreas Andersen visjonær

Andreas Andersen ny kirkeverge i Kristiansand

Misjonsalliansen og Kirkelig Fellesråd i Kristiansand har i dag sendt ut felles pressemelding.

Kirkevergen i Kristiansand Hans Erik Ruud skal gå av med pensjon og Kirkelig fellesråd i Kristiansand har nå funnet hans erstatter. Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen, går inn i stillingen i mai måned 2022. Misjonsalliansen starter nå prosessen med å finne hans erstatter.

– Vi har sett etter en engasjert og samlende person som kan lede strategi- og utviklingsarbeidet, som inspirerer og vekker tillit blant ansatte og bidrar til å nå våre målsettinger. Andreas Andersen er det vi hadde håpet på å finne i ny kirkeverge, sier Elin Saltrøe, valgt leder av Kirkelig fellesråd i Kristiansand.

– Andersen har med sin utdanning i verdibasert ledelse og brede ledererfaring fra en stor diakonal misjonsorganisasjon de verktøyene han trenger for å løse jobben på en god måte. Hans erfaringer fra endringsprosesser i Misjonsalliansen vil for eksempel være svært nyttige når vi nå skal forme arbeidet i Den norske kirke på nytt i nye organisasjonsformer, fortsetter Saltrøe.

Jeg kommer fra en organisasjon som jobber for at folk i andre land skal få en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie, til en kirke som på mange måter jobber for det samme i Norge.

Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen

Andreas Andersen selv ser frem til nye oppgaver, samtidig som det er vemodig å forlate Misjonsalliansen.

– Jeg er takknemlig for tilliten som fellesrådet i Kristiansand har gitt meg og gleder meg til å gå inn i en av de mest spennende stillingene som finnes i kirkenorge akkurat nå. Den nye organiseringen gir en mulighet til nyskapning som jeg virkelig gleder meg til å sette i gang med sammen med de mange ressurspersonene som allerede finnes i kirken i Kristiansand.

– Den norske kirke skal være en forvandlende kraft i lokalsamfunnet som sørger for «mer himmel på jorda». At den visjonen til forveksling er lik på Misjonsalliansens visjon «på jorda som i himmelen» er ikke tilfeldig. Jeg kommer fra en organisasjon som jobber for at folk i andre land skal få en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie, til en kirke som på mange måter jobber for det samme i Norge. Kirke på sitt beste er et kraftsenter for hele lokalsamfunn. Et sted der mennesker finner styrke til eget liv og inspirasjon til å la troen få konsekvenser i valgene vi tar i hverdagen.

– Etter 6 år som generalsekretær og totalt 16 år i tjeneste hos Misjonsalliansen er det vemodig å slutte. Samtidig tror jeg organisasjoner har godt av å bytte ledere med jevne mellomrom. Jeg er også stolt av det teamet jeg har fått være med på å bygge opp av utrolig dyktige ansatte som alle legger både stolthet og kjærlighet ned i arbeidet hver eneste dag. Jeg er også glad for at den neste generalsekretæren kan få overta et sterkt diakonalt misjonsarbeid, Norges største mikrofinansarbeid og en satsning på nye arbeidsplasser i utviklingsland.

Styreleder Geir Isaksen.
Styreleder i Misjonsalliansen, Geir Isaksen

Styreleder i Misjonsalliansen Geir Isaksen starter nå jobben med å finne Andersens erstatter.

– Vi mister en veldig god leder. En person som ser sine medarbeidere og samtidig evner å peke retning for arbeidet. Jeg gratulerer kirken i Kristiansand med en knallgod ansettelse og takker Andreas for godt samarbeid og alt det han har gjort for Misjonsalliansen i sin tid som generalsekretær.

– Nå starter styret arbeidet med å finne ny generalsekretær. Misjonsalliansen er en organisasjon med mange typer arbeid som krever bred kompetanse. Det er også et globalt arbeid med ansatte som har ulik type bakgrunn og kompetanse. Jeg er trygg på at det finnes mange gode kandidater til jobben. Nå skal vi ta oss den tiden vi trenger til å finne den beste.

Gi en gave