Ecuador Corona

Brutale dager for de mest sårbare i Guayaquil

Misjonsalliansen har vært til stede i Ecuador siden 1994 og jobber hovedsakelig i havnebyen Guayaquil. Denne storbyen har tre millioner innbyggere og er beryktet for stor kriminalitet og store forskjeller mellom fattige og rike. De siste ukene har de blitt offer for Korona-pandemien.

Når slike katastrofer skjer blir de som er fattige og sårbare i utgangspunktet ekstra hardt rammet. - Det vi trodde bare fant sted i Kina, Italia og Spania, skjer nå også med oss. Korona har siden det første tilfellet 29. februar allerede krevd mange flere liv enn regjeringen har evnet å telle, forteller Darling Morales Castro. Hun og familien er en del av Misjonsalliansens prosjekter i byen.

Familier som mister sine kjære bærer ikke bare på smerten av tapet av sine nærmeste, men også sorgen av ikke å kunne legge dem i en kiste. Mange får ikke en gang være med å gravlegge dem. Det er familier som i påvente av hjelp fra det offentlige oppbevarer lik i mer enn ti dager, og med stor risiko for selv å bli smittet av viruset. De som har fått skaffet en kiste har måttet betale store summer fra sine allerede små reserver.

Vi lever midt i ondskapen. Det påvirker oss alle, men aller mest dem som ikke har mulighet til å holde seg hjemme i karantene.

Darling Morales Castro

- Vi lever midt i ondskapen. Det påvirker oss alle, men aller mest dem som ikke har mulighet til å holde seg hjemme i karantene. Mange familier i Guayaquils mest sårbare områder har ikke stabile jobber. De lever fra dag til dag. De har ingen ressurser til å beskytte seg mot smitte eller skaffe seg mat, forteller Darling Morales.

Lene og Lars Iver Wennerberg er Misjonsalliansens utsendinger i Ecuador, men er nå hjemme i Norge. Men de holder tett kontakt med prosjektene. - Vi samarbeider med fem kirke-nettverk i Guayaquil, og alle nettverkene er i gang med matutlevering til familier i nærområdene som trenger ekstra hjelp nå. Kirkene har samlet inn info om hvilke familier som er mest utsatt i lokalsamfunnet. I tillegg er mange kirkene aktiver på sosiale medier, og de formidler prekener, gir informasjon og holder kontakten med sine medlemmer, sier Lene og Lars Iver.

Misjonsalliansen er med og styrker sårbare lokalsamfunn. Vi har fokus på familierelasjoner, helsearbeid, inkluderende utdanning, forbedring av familieøkonomi, klima og miljø, rettighetsarbeid og menighetsarbeid.

- Virkeligheten vi nå lever i er brutal. Men vi kan løfte våre hender og henvende oss til Gud i bønn om å hjelpe oss, slik at alt dette vil ta slutt, Darling Morales Castro.

Gi en gave