Illustrasjonsbilde fra Liberia. Foto: Peter Lund.
Illustrasjonsbilde fra Liberia. Foto: Peter Lund.

Misjonsalliansen søker reiselysten økonom

Ledig stilling som Controller i internasjonal virksomhet.

Misjonsalliansen søker etter økonom i 100% fast stilling. Stillingen innebærer reisevirksomhet i våre samarbeidsland. Controller rapporterer til økonomisjef.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for oppfølging av økonomistyring og økonomioppgaver på landkontor og hos partnere i samarbeidsland
 • Rådgivning i budsjettering, regnskap, revisjon og rapportering
 • Implementering og oppfølging av forbedringsarbeid
 • Ansvar for økonomidelen i oppfølging av offentlige tilskudd
 • Andre økonomioppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen økonomi
 • God regnskapsforståelse
 • Bistandsfaglig kompetanse, erfaring fra arbeid i utlandet, antikorrupsjonsarbeid og tverrkulturell kommunikasjon er ønskelig
 • Kjennskap til Misjonsalliansen og norsk misjon/bistand generelt er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og selvstendig
 • Gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig. Spanskkunnskaper er en fordel.

Personen som ansettes må kunne arbeide aktivt for Misjonsalliansens kristne verdigrunnlag.

Lønn og pensjonsordninger etter Misjonsalliansens regulativ.

Søknad med CV sendes på e-post til cristina.pereyra-paz@misjonsalliansen.no. Spørsmål kan rettes til økonomisjef Trude Andersen på trude@misjonsalliansen.no eller 48 29 80 26.

Søknadsfrist: løpende


Misjonsalliansen er en diakonal misjonsorganisasjon. Diakoni betyr for oss at vi lever ut det kristne evangeliet i handling, ved å gjenreise mennesker og å inkludere dem i fellesskapet. Misjon betyr for oss at vi er tydelige på at det er vår kristne tro som inspirerer oss til handling.

Vårt formål er å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro. Våre tre innsatsområder er samfunnsutvikling, næringsutvikling og mobilisering for rettferdighet. Vi har hovedkontor i Oslo i tillegg til arbeid i ti land.

Gi en gave