NEPAL Covid Fever check of migrant returnees in quarantine post

Covid-pandemien får nytt fotfeste i Nepal

De daglige dødstallene er stigende, og krematorier i Katmandu har ikke kapasitet til å ta imot flere døde.

I Nepal skyter smitte- og dødstallene fra koronapandemien i været. De daglige dødstallene er stigende, og krematorier i Katmandu har ikke kapasitet til å ta imot flere døde. Det økende antall likbrenninger, som er den tradisjonelle måten å ta avskjed med sine kjære på, tyder på at konsekvensene av pandemien er enda større enn det de offisielle tallene sier.

Landet er stengt ned, og sykehusene er overfylt. Joel Hafvenstein er bekymret. Han er leder av UMN (United Mission to Nepal), partnerorganisasjonen som Misjonsalliansen jobber sammen med. – Vi trenger hjelp for å svare på den store krisen vi nå er oppe i. De to sykehusene våre i Tansen og Okhaldhunga er selvfølgelig sterkt berørt av dette, og vårt primære behov akkurat nå er oksygen, sier han.

I tillegg til livreddende utstyr er det viktig at kristne rundt om i verden ber for Nepal og spesielt for dem som står lengst framme i frontlinjen. – Ta deg gjerne tid til å gå i forbønn for folket i Nepal. Be om en rask slutt på denne bølgen, om beskyttelse for helsearbeidere og om at regjeringen skal ta kloke valg i en vanskelig situasjon, sier Hafvenstein.

Misjonsalliansens prosjekter i Nepal ligger i Doti, et av Nepals 75 formelle distrikter, og ligger avsides og langt vest i landet. Det 2025 kvadratkilometer store området har høydeforskjeller fra 600 til over 4000 meter over havet og har fire ulike klimasoner. Området er svært fattig og sårbart, forteller Hanne Holmberg Chávez, utenlandssjef i Misjonsalliansen. – Jeg besøkte prosjektområdet da vi startet opp arbeidet i landet og ble slått av hvor avsidesliggende dette området er. Beliggenheten og den dårlige infrastrukturen forsterker sårbarheten, og de mange sosiale behovene blir så tydelige. Derfor er det så viktig at vi er til stede her, sier hun.

Misjonsalliansen vil bidra til flere inntektsskapende muligheter for befolkningen i Doti. Distriktet passer for dyrehold og for dyrking av sitrusfrukter, urter og krydder, men menneskene som lever her trenger hjelp for å skape utvikling. De har lite tilgang til grunnleggende tjenester og lever uten trygge sosiale sikkerhetsnett.

Den store migrasjonen av yngre generasjoner etterlater seg mange sårbare eldre mennesker, i hovedsak kvinner, men migrasjon og arbeidsinnvandring er samtidig eneste inntektsmulighet for tusenvis av mennesker. I disse tider blir imidlertid denne gruppen spesielt rammet.

– En av de mest negative konsekvensene av covid-19 og nedstengningen i Nepal har vært de sesongbetonte arbeidsinnvandrerne som hjelpeløst returnerer til Nepal med en usikker fremtid. Disse familiene opplever en kraftig nedgang i inntekten, sier Hanne Holmberg Chávez.

UMN har tatt initiativ for å bedre på situasjonen. Løsningen ligger i å hjelpe disse hjemvendte arbeiderne til å starte opp inntektsbringende tiltak. – Vi vil hjelpe til med å utvikle nye ferdigheter hos hjemvendte gründere, og siden senhøsten i fjor har rundt 40 migranter som er kommet tilbake til en landsby, opprettet små bedrifter. De er trygge, jobber hardt og er glade for å tjene penger i landet sitt, forteller Joel Hafvenstein, som er takknemlig for at så mange mennesker i Norge vil stå sammen med folket i Nepal. Sammen med salmisten bekjenner vi: – Selv om jeg går gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du er med meg …, avslutter UMN-lederen.

Gi en gave