Kvinne med geiter 3

De mest utsatte får fortsatt hjelp

Målrettet arbeid i Vietnam gjennom to år med pandemi

Pandemien har ført til store utfordringer for utsatte grupper som fattige kvinner, barn og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Langvarige nedstengninger av landet har gått hardt ut over fattige bønder i Misjonsalliansens prosjektområder. – Svært mange mennesker i Mekongdeltaet har måttet håndtere arbeidsledighet og reduserte inntekter, og familier har gått inn i det nye året med store økonomiske byrder. De har nå enda større behov for hjelp, forteller Jan Schrøder, direktør ved Misjonsalliansens kontor i Vietnam. De nye utsendingene, Jan Schrøder og Marita Strømsem, fikk etter lang ventetid i Norge innreisetillatelse til Vietnam ved starten av dette året.

Marita og Jan er på plass i Ho Chi Minh. De skal lede Misjonsalliansens arbeid i landet de neste fire årene.

Vietnam har fra starten av pandemien tatt i bruk sterke virkemidler for å hindre ukontrollert smitte. Det har kostet, og gitt store utfordringer for landet. I løpet av disse to årene har landet i tillegg også registrert 2,1 millioner smittetilfeller, og i overkant av 37.000 mennesker er døde på grunn av viruset. De tre første omikron-tilfellene i landet ble registrert 18. januar, og ved slutten av januar ble det i gjennomsnitt påvist 15 tusen nye daglige tilfeller. Antallet døde på grunn av korona er heldigvis likevel på vei nedover.

Misjonsalliansen jobber daglig for å dempe konsekvensene av pandemien. – En av de viktigste veiene ut av fattigdom er tilgang til arbeid og inntekt. Vi hjelper fattige kvinner med midler til å starte klimasmart jordbruk. Det kan være geitehold, oppdrett av griser og ender, eller dyrking av sitrongress. Vi har dessuten gitt støtte til mennesker med funksjonsnedsettelse for å sikre levebrødet deres, sier Jan.

Inkludering og prosjekter for mennesker med funksjonsnedsettelse har i flere år vært et prioritert område for Misjonsalliansen.

Gjennom pandemien har den dyktige staben ved kontoret i Ho Chi Minh-byen holdt hjulene i gang. I lange perioder har de hatt hjemmekontor, uten mulighet for å besøke prosjektområdene. Staben har heldigvis kunnet fortsette arbeidet via digitale plattformer. – Det har vært mulig å gi lokalsamfunnene opplæring i kildesortering, og hindring av forsøpling og forurensing i et av de mest sårbare områdene i verden. Vi har også fortsatt samarbeidet med lokalbefolkningen for å gjøre gode omstillinger i møte med alvorlige klimaendringer. Et eksempel på et viktig tiltak har vært å sørge for bygging av klimasmarte toaletter med mindre forurensing og bedre hygiene.

Om få dager innledes Tết, kortformen av "feiring av den første morgenen". Dette er vietnamesisk nyttår og vil bli markert ved at mange reiser til hjemstedet sitt for å feire med slekt og familie. – Mange vil i denne tiden reflektere over året som var og tenke på hva det nye året vil bringe. Dessverre er det mange som møter det nye året med utrygghet. Vi ønsker at 2022 vil bringe stabilitet og bedre vilkår for verdens fattigste og mest sårbare mennesker. Vi i Misjonsalliansen vi vil være med på å la det håpet blir til virkelighet, sier Jan Schrøder.

Gi en gave