Mørk hemmelighet Filippinene

Den mørke hemmeligheten

På Filippinene er mer enn syv millioner mennesker for øyeblikket uten arbeid, og skolene er fortsatt stengt. Covid-19-pandemien på Filippinene rammer de aller mest sårbare svært hardt.

Barnerettighetsorganisasjoner som Redd Barna, International Justice Mission og Unicef rapporterer om en stor økning i online seksuell utnyttelse av filippinske barn siden koronautbruddet begynte. FNs menneskerettighetsråd uttalte nylig at de ønsker en uavhengig og upartisk etterforskning av menneskerettighetsbrudd på Filippinene.

Dette samsvarer med det Misjonsalliansens partnere på Filippinene forteller. Generalsekretær Andreas Andersen utdypet dette i en kommentar før sommeren: Pornosider i vesten opplever økt trafikk etter hvert som folk tilbringer mer tid hjemme i karantene. De som eier denne typen sider sier at de fjerner materiale med mindreårige og ofre for menneskehandel. Sannheten er derimot at det er umulig å vite om «skuespillerne» deltar frivillig eller ikke. Økt trafikk på det mange anser som akseptable pornosider kan dermed øke etterspørselen etter overgrepsmateriale.

Andersen mener også at fattigdommen forverres av at folk ikke får gått på jobb, og at dette er et fellestrekk i familiene der barn blir utsatt for nettovergrep. Omsorgspersoner presser barn til å delta i nettsamtaler med overgripere for på den måten å skaffe penger til mat.

Den filippinske senatoren, Risa Hontiveros, sier at fattige familier nå drives til desperate handlinger på grunn av tapet av deres allerede magre inntekt. Hun oppfordret politiet og myndighetene til å styrke beskyttelsen av barna og ber alle følge nøye med på «tvilsomme aktiviteter» i lokalsamfunn.

Misjonsalliansen har i flere år jobbet med denne problematikken, men nå er den økende og enda mer synlig. Dette skriver Andersen:

Eksempelvis vet vi fra før at handel av barn øker under katastrofer, noe partnere vi jobber med i landet har observert ved naturkatastrofer. Vi vet også at barn i sårbare situasjoner er enda mer sårbare når samfunn ikke fungerer som normalt. Instanser som vanligvis plukker opp overgrep, som skoler, helsestasjoner og barnehager er stengt, og nasjonal oppmerksomhet er generelt sett rettet mot krisen man står i. Spesielt ved denne situasjonen er at man også er lukket inne med barna over lengre tid, uten av naboer eller venner har mulighet til å fatte mistanke om at noe er galt.

Men dette vil vi være med og hindre. Ingen barn skal oppleve overgrep! Dette kan Misjonsalliansens givere og venner være med på å støtte.

På Filippinene jobber Misjonsalliansen aktivt for å informere og avdekke misbruk over nett, og vi setter dette på agendaen ved høstens innsamlingskampanje. Brev til givere og annonser i aviser har denne overskriften: Solgt av mamma.

En ny undersøkelse av det økende antall overgrep på nett viser at det svært ofte er foreldrene som utsetter barna sine for utenlandske overgripere. Men dette vil vi være med og hindre. Ingen barn skal oppleve overgrep! Dette kan Misjonsalliansens givere og venner være med på å støtte.

SOLGT av mamma

Gi en gave