Ann Louise 2

Drømmejobb i Misjonsalliansen

Bli kjent med Ann-Louise Holten Karlsen, vårt nye tilskudd som giverkonsulent i markedsavdelingen.

Hvorfor søkte du på stillingen i Misjonsalliansen, Ann-Louise?

Helt siden ungdomsskolen har jeg visst at jeg skulle jobbe med bistand. Interessen begynte på KG og med de årlige elev-aksjonene. De var jeg med på fra ungdomsskolen av, og jeg fikk etter hvert mye ansvar for aksjonene da jeg gikk på videregående. Jeg fikk blant annet muligheten til å besøke Bangladesh, og da skjønte jeg at det var dette jeg ville jobbe med.

Du er nyutdannet sykepleier fra VID her i Oslo. Var det spesielle årsaker til dette valget av utdannelse?

Å jobbe i en bistandsorganisasjon har vært målet hele tiden, men jeg hadde skjønt at det ikke er lett å få slike stillinger. Da jeg skulle studere lurte jeg på hva jeg skulle velge for å komme meg til dette målet. Jeg fant ut at jeg ville bli sykepleier og argumentere med at jeg da vet noe om helse og grunnleggende behov. Jeg tenker at det alltid vil være viktig i bistandsarbeid. Dessuten ville jeg ha muligheten til å jobbe som sykepleier mens jeg ventet på drømmejobben.

Hva har du av utlandserfaring fra før?

Etter videregående gikk jeg på bibelskole eller DTS, som det heter, på Hawaii. Det er Ungdom i Oppdrag (YWAM / Youth With A Mission) som driver skolen, og i løpet av det året var jeg på outreach tre måneder i Uganda. I løpet av tiden bodde vi én måned i en flyktningeleir. Vi var ti på teamet og bodde i telt som alle andre og spiste samme maten som de andre i leiren. Oppholdet i Uganda forsterket ønsket mitt om å jobbe med bistand og å være med å bidra til en mer rettferdig verden.

Kjente du til Misjonsalliansen fra før?

Ja, jeg kjente til Misjonsalliansen fra før og har kunnet tenke meg å jobbe der. Jeg vil jobbe i en organisasjon som investerer i enkeltmennesker og i lokalsamfunn, og det er nettopp det jeg liker ved Misjonsalliansen. Jeg så det samme i flyktningeleiren i Uganda. Investerer du i enkeltmennesker, gjør det noe med dem, og det fører det til endring.

Hva drømmer du om?

Jeg har jo allerede fått en drømmejobb. På et senere tidspunkt kan jeg nok ønske meg mer utenlandserfaring, men det opptar meg ikke nå. Jeg vil først og fremst bidra og være med å gjøre en forskjell for andre.

Hva håper du å kunne bidra med inn i Misjonsalliansen?

Jeg skal jobbe med å følge opp giverne og sørge for at gavene når frem, men jeg har jo nettopp begynt og stillingen vil nok formes litt etter hvert også. Siden jeg er ung, håper jeg særlig å kunne bidra med å utfordre ungdommer til engasjement for andre. Når man brenner for noe selv er det lettere også å utfordre andre.

Til slutt, hva er du engasjert i på fritiden?

Det går mye i kirkeliv, KRIK og sånne ting. Jeg er engasjert i Filadelfia Majorstua, en nyoppstartet menighet det er moro å være med i og hvor jeg har ulike oppgaver.

Gi en gave