Esther Mulbah 4

En annen årsak

I Jarmue, et lite lokalsamfunn med 150 mennesker, trodde befolkningen at den store barnedødeligheten skyldtes trolldom og onde krefter. De brukte pengene sine på heksedoktorer som skulle løse mysteriet.

Landsbybeboerne skjønte etter hvert at problemet var noe helt annet. Nå har de fått ny brønn og dermed tilgang til rent drikkevann.

Misjonsalliansen og partneren, Association of Evangelicals of Liberia (AEL), skal i fem år arbeide i denne og andre landsbyer i Bong fylke og gjøre livet enklere og bedre for tusenvis av mennesker. I løpet av de første to årene har flere landsbyer fått rent vann, bedre hygiene og helseforhold, og landsbyene er blitt tryggere mot kjønnsbasert vold og overgrep.

Jarmue ligger i et fattig område i distriktet Jorquelleh. Mange driver med småhandel basert på det de kan dyrke og høste på sine små jordstykker, men palmer og busker tar mer og mer overhånd. Esther Mulbah er en 56 år gammel enke, og hun landsbyleder og kjenner forholdene godt. - Uten toaletter og tilgang til rent vann var det her i buskene vi gikk på do, og det var i sumpene og bekkene vi hentet alt vannet vårt, sier hun.

Esther og mannen var med å etablere det lille lokalsamfunnet i 2003, og hun og de ni barna har bodd her siden. – Vi har hatt mye sykdom i landsbyen, og svært mange har vært plaget av utslett på huden. Flere familier i landsbyen har mistet noen av barna sine på grunn sykdom og diare. Lenge trodde vi det skyldtes trolldom og onde krefter, og vi brukte oppsparte midler for at heksedoktorer skulle hjelpe oss. Vi skjønte senere at barna døde av det urene vannet.


- Vi i landsbyen takker Misjonsalliansen for at dere skaper forandring i landsbyen vår, og vi ber til Gud om at dere aldri må mangle økonomisk støtte fra giverne deres.

Esther Mulbah

Befolkningen har også vært redde for å gå alene i skogen av frykt for overgrep, og de har nå bestemt at kvinner og jenter alltid skal gå minst to sammen. – I vår kultur er det slik at hvis en gift kvinne blir utsatt for voldtekt vil mannen hennes som regel skille seg og gå fra henne.

Esther Mulbah takker Misjonsalliansen og AEL for alt de har bidratt med både i hennes landsby og andre steder i fylket. – Jeg takker Gud for dere. Dere har gitt oss rent vann og gitt barna våre opplæring i god hygiene. Vi forstår nå hvor viktig dette er for helsen vår. Mens vi før var redde for å gå den lange avstanden for å hente vann eller gå på do ute i skogen i mørket i frykt for overgrep og voldtekter, er landsbyen nå blitt mye tryggere, forteller hun. Hun har i løpet av disse to første årene blitt kjent med Misjonsalliansens arbeid, og hun avslutter med å si dette:

- Vi i landsbyen takker Misjonsalliansen for at dere skaper forandring i landsbyen vår, og vi ber til Gud om at dere aldri må mangle økonomisk støtte fra giverne deres. På den måten kan dere fortsette med livreddende prosjekter og hjelpe fattige landsbyer i Bong fylke.

Gi en gave