Liberia Klinikken 8 of 20

En blomstrende mikrofinanssektor

Jeg er overbevist om at mikrofinans har større ringvirkninger enn det vi klarer å dokumentere. Faktisk tror jeg ikke vi vet hva vi har satt i gang. Fattige mennesker tar tak i livene sine, og det endrer ikke bare egen livssituasjon. Ofte får ansatte, familie og venner nytte av én persons initiativ og banklån.

Kjetil Abrahamsen i AMAS snakker om mikrofinans som metode for fattigdomsbekjempelse generelt, men eksemplene han med egne øyne har sett, er fra Liberia.

- Det er som en plante som får næring og vokser i god jord og deretter bærer frukt, sier økonomen med grønne fingre, og han tegner en tegning på papiret foran seg og forklarer: - Her spirer nye «kundestilker» opp; de vokser og får blomster og frukt. Kjetil fortsetter med språket han trolig behersker litt bedre:

- Shiloh i Liberia er seks år gammel, og hun har allerede bestemt seg for å bli lege. Pappaen hennes heter Michelle, og han jobber på en lastebil, eller rettere sagt på en liten pickup. Jobben hans er å laste og losse store sekker med små plastposer med drikkevann opp og ned av lasteplanet. Dette er nærmest et grossistledd, og vannposene blir levert til lokale selgere på gata.

Og da kan vi virkelig snakke om impact og om hvilken innflytelse og innvirkning små lån kan føre til. Michelle finansierer hus og hjem til seg og familien sin, i tillegg til å betale for utdannelsen til datteren og til broren sin, bare ved å være ansatt hos en mikrofinanskunde.

Michelle bruker en sjettedel av lønnen sin for at datteren Shiloh skal få gå på skole, og i tillegg hjelper han også broren sin. – Michelles bror heter Johnson, og han har nettopp gjort ferdig en jordbruksutdannelse finansiert av Michelle, fortsetter Kjetil med stor entusiasme.

- Det interessante her er at det ikke er Michelle som har fått lån hos Diaconia MDI, banken til Misjonsalliansen i Liberia. Michelle jobber bare for mannen som eier pickupen og som er den som har fått mikrofinanslån. Og da kan vi virkelig snakke om impact og om hvilken innflytelse og innvirkning små lån kan føre til. Michelle finansierer hus og hjem til seg og familien sin, i tillegg til å betale for utdannelsen til datteren og til broren sin, bare ved å være ansatt hos en mikrofinanskunde.

Poenget til AMAS-ansatte Kjetil Abrahamsen er at vi ikke kan måle resultat og suksess av mikrofinans kun på antall lånekunder. Bildet er så veldig mye større, og en annen historie fra samme land bekrefter akkurat dette. En av de første fem kundene til Diaconia MDI var et ektepar som ville starte et apotek. Etter tre lånesykluser hørte ikke banken noe mer fra denne familien. Men plutselig dukket de opp igjen.

- Ekteparet kunne fortelle at de med overskuddet av apoteket hadde startet en klinikk, et lite hospital. Sykehuset hadde allerede seksten ansatte; femten sykepleiere og en lege, og klinikken hadde både fødestue og et annet behandlingsrom. Sykehuset hadde i tillegg en liten sengepost med rom til både kvinner og menn.

Driften av apoteket hadde finansiert både livet og hverdagen til eierne, universitetsutdannelse til de to døtrene og i tillegg en liten klinikk. Kjetil fortsetter: - Tenk hvilken påvirkning dette har på den enkelte av de seksten ansatte på klinikken og deres familie. Her snakker vi om en multiplikasjonseffekt vi ikke ser omfanget av.

Klinikken har nettopp fått sitt første lån fra Diaconia MDI. Den var kvalifisert til et lån på 7200 dollar, men de søkte bare om det de trengte; 800 dollar. - Vi myndiggjør dem og stoler på dem, og de viser sunn ansvarlighet tilbake. I et land med lave lønnskostnader vil mange av lånekundene våre kunne ansette folk, og dette fører til livsforvandlende ringvirkninger for mange mennesker. Trekker vi sammenligningen til de andre store bankene som driftes av AMAS, for eksempel Diaconia i Bolivia, blir dimensjonene og de samfunnsmessige effektene ordentlig store. Da er det ikke lenger en liten plante, men et svært eiketre, avslutter økonomen med sitt blomstrende bildespråk.

Gi en gave