Bebeto profetisk

En diakoni som ikke tier stille

Brasil har vært blitt svært hardt rammet av covid-19, og i motsetning til andre land er trenden i Brasil dramatisk økende. Myndighetens håndtering av pandemien har vært en medvirkende årsak til den katastrofale utviklingen. Kirkeledere har reagert og tatt affære.

Det gir lite mening å vise til tall og statistikker om situasjonen i Brasil. Dagens tall er nemlig historie i morgen og blir da blitt toppet med nye dystre rekorder. Når dette skrives er det i Brasil langt mer enn 250 000 døde, og totalt er 10,6 millioner mennesker smittet. – Til nå er 1,9 % av befolkningen smittet, og med denne farten vil det ta fire år før vi alle er blitt vaksinert. Dårlig politisk håndtering av koronapandemien har gjort situasjonen verre, sier Bebeto Araújo, Misjonsalliansens leder i Brasil.

Virusspredningen begynte i overklassen i Brasil. Rikfolk hadde vært på ferie i Europa, og viruset spredte seg ganske fort nedover i befolkningen og til de fattige. – Mange fattige som bor i favelaene har jobb som tjenestefolk hos de rike, og fra å være et overklassefenomen fikk pandemien fort fotfeste i favelaene, fortsetter Bebeto.

Urettferdigheten er stor i Brasil, og den er blitt enda tydeligere dette siste året. Ikke minst når det gjelder tilgjengeligheten til et godt helsetilbud for dem som bor i favelaene. - I én og samme by kan noen mennesker bo som overklassen i Vesten, og et steinkast unna lever mennesker som de gjør i fattige områder av Afrika. Pandemien slår ned veldig ulikt, og majoriteten av dem som dør kommer fra disse fattige områdene.


Vi kan ikke forholde oss tause. Det finnes en profetisk side ved diakonien som maner oss til handling!

Bebeto Araújo

Myndighetene i Brasil har forsømt seg og har oversett det alvorlige i situasjonen. Med en bedre ledelse kunne landet ha unngått mye lidelse og død, mener Misjonsalliansens leder i landet. – Vi har en president som har oppmuntret til store forsamlinger, ikke respektert ansiktsmasker og smitteregler og som ikke har vært forpliktet på å beskytte befolkningens liv og helse. Da Manaus, hovedstanden i Amazonas, gikk tom for oksygen og relevante medisiner svarte president Bolsonaro med å gi dem medisiner som ikke hadde noe som helst å gjøre med covid-19. Vi kan ikke forholde oss tause og tafatte til alt dette. Det finnes en profetisk side ved diakonien som maner oss til handling, insisterer Bebeto Araújo.

380 kristne ledere i Brasil står bak et felles krav og vil stille presidenten for retten. Presidentens handlinger og hans unnlatelser er en forbrytelse mot det brasilianske samfunn, og det kaller på en profetisk diakoni. – Vi respekterer demokratiet og dets verdier, men kristen etikk setter også grenser. Med mitt politiske ståsted kan jeg ikke være med på å fremme død og smerte. Jeg har skrevet under på en riksrett-tiltale, men tviler vel på om det vil skje noe. Men min kristne tro gir meg ikke lov å lukke munnen. Dette er en del av den profetiske diakonien og som våger å utfordre og adressere det vi mener er ødeleggende for samfunnet vårt.

Gi en gave