Andreas Andersen betenkt

En jobb å gå til

For mennesker i fattige land kan fast jobb i en stabil bedrift gi fast inntekt og trygghet potensielt for en hel familie. Koronakrisa tar nå knekken på jobber over hele verden, og kaster mennesker ut i usikkerhet, ustabilitet og fattigdom. Norske investorer kan bidra til å redde dem.

Av Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen og medarrangør av Rettferdskonferansen

Små og mellomstore bedrifter er nøkkelen

Verdensbanken beskrev tilbake i 2017 hvordan små og mellomstore bedrifter (SMB) utgjør mer enn 95 prosent av verdens bedrifter og står for rundt halvparten av jobbene våre. De fleste nye jobber skapes av dem, de skaper en bredere og mer stabil økonomi, de fremmer innovasjon, hjelper de fattigste og kan inkludere kvinner og ungdom i arbeidsmarkedet på en god måte. I fremvoksende markeder «mangler» derimot mange av disse bedriftene.

Problemer for jobbskapingen – også før korona

Verdensbanken har funnet at mellom 55 og 68 prosent av SMB-ene i fremvoksende markeder enten står helt uten ekstern finansiering eller mangler finansiering for å kunne vokse. De mangler i tillegg kunnskap og nettverk til å utvikle seg. Når vi vet at verden trenger å skape 600 millioner nye jobber innen 2030, er det tydelig at vi må satse på å bygge opp de små og mellomstore bedriftene, ofte kalt «the missing middle» i fremvoksende markeder.

Ikke ungdommene som er problemet, men mangel på jobber

Tidligere i høst publiserte Brookings instituttet en analyse av hvordan verden frem til nå har snakket om hvordan disse jobbene skal skapes, da særlig i Afrika. Der konkluderer de med at det forståelige fokuset på ungdom – gitt at 60 prosent av befolkningen på kontinentet er under 25 år – i for stor grad også har preget analysen av problemet.

Verdens ledere har i stor grad fokusert på å bygge opp mer kvalifiserte ungdommer gjennom yrkesfaglig utdanning og opplæring i gründerskap. Problemet, sier forskerne, er bare det at utfordringen ikke primært ligger i ungdom sine manglende evner og kunnskap, men i en generell mangel på jobber – for alle.

I landene der vi i Misjonsalliansen jobber har man i liten grad råd til å betale ut statlig støtte.

Effekten av korona

Over hele verden har små og mellomstore bedrifter blitt hardt rammet av Covid-19 og tiltakene ulike myndigheter har satt inn for å stoppe smitten. I de landene som har hatt råd til det har man betalt ut store summer for at disse skal kunne betale lånene sine, på tross av at inntektene har forsvunnet helt eller delvis.

I landene der vi i Misjonsalliansen jobber har man i liten grad råd til å betale ut statlig støtte. I tillegg er færre av jobbene der mulige å gjennomføre hjemmefra, noe som har vært redningen for mange bedrifter i rike land. Dette siste øker ifølge en nylig IMF-analyse ulikheten mellom fattige og rike også internt i land, da det er de fattige som mister jobben først. Faktisk i så stor grad at vi risikerer at alt verden har fått til i kampen mot ulikhet de siste 10 årene kan bli reversert.

For å sikre finansiering og skape jobber må vi satse på de bedriftene som viser potensial til å bli det vi kan kalle «samfunnsbyggende motorer»

Hva vi bør gjøre

Det er åpenbart at koronakrisen gjør behovet for kapital og investeringer enda større enn det var da verdensbanken skrev om «the missing middle» for tre år siden. Samtidig er det voksende interesse blant personer og institusjoner i rike land etter å tjene penger samtidig som de gjør en forskjell i menneskers liv, eksempelvis gjennom det som kalles impact investeringer.

For å sikre finansiering og skape jobber må vi satse på de bedriftene som viser potensial til å bli det vi kan kalle «samfunnsbyggende motorer» – ved at de skaper jobber, frembringer inntekt for eierne og betaler skatt til sine lokale fellesskap.

Hva vi kan gjøre

Misjonsalliansen har støttet titusenvis av små bedrifter med lån, forsikringer, sparing, opplæring, forretningsutvikling, klimatilpasning og mye annet. Vi har skapt levebrød for flere hundre tusen mennesker.

For å nå enda bredere ut og bidra til å bygge de små og mellomstore bedriftene har vi nå også startet Mission Alliance Business Development, et arbeid der vi sammen med norske investorer, skal finne selskaper med stort potensial for grønn vekst og jobbskaping. Et nybrottsarbeid der vi sammen utvikler bedrifter gjennom frisk kapital og storsatsning på økt kunnskap hos bedriftslederne.

Slik skaper vi flere jobber og bygger verdier – en bedrift av gangen.

Trykket i avisen Dagen, 10. november 2020

Gi en gave