Laerer

En lærer som virkelig ser hver elev

Huynh Thi Phuong Truc (27) har et hjerte som brenner for inkluderende utdanning.

Den unge læreren har ansvaret for en fjerdeklasse på en skole i Tien Giang-provinsen i Vietnam. Her er det mange som drar nytte Huynh sin kompetanse innen tilrettelagt undervisning for barn med funksjonsnedsettelse. Hun bryter barrierer ved å vise at alle barn har samme muligheter. Det gjelder bare å tilrettelegge undervisningen.

Duy var en av elevene til Huynh. Han var en tilsynelatende frisk gutt, men stilte veldig svakt på skolen. Etter en periode med tilrettelagt undervisning gikk Duy fra å skrive noen kruseduller til å skrive sitt eget navn.

Det var mange hinder på veien for Duy, ikke bare faglige, og det fantes ingen snarveier. På grunn av stigmaet som «annerledes» ble Duy også et lett bytte for sine medelever. Flere gloser haglet hans vei, og han befant seg ofte alene i skolegården.

Duy kommer sannsynligvis til å være den eleven jeg husker for alltid.

Huynh Thi Phuong Truc

Han kunne ikke alltid kontrollere seg, og sinne og frustrasjon endte ofte med ødelagte skolebøker og upassende ord. Heldigvis visste Huynh råd. Hun bestemte seg for å prate åpent med elevene sine. «Ingen er funksjonshemmet», forklarte hun og fortsatte: «Men noen mennesker kan ha en funksjonshemning. Uansett hva vi har eller ikke har, så har vi alle like stor verdi».

Ved å ufarliggjøre det som er «annerledes» fikk klassen et annet syn på menneskeverd, og de kan nå prate åpent om det. Nå bruker medelevene til Duy disse ordene om han: «Klassekameraten vår er ikke funksjonshemmet. Han er en person med funksjonshemninger» og «Duy er ikke dum; han har bare noen lærevansker».

Huynh Thi Phuong Truc er glad for at hun fikk opplæring i bevissthet og atferd og at hun nå kan veilede klassen sin. Det gleder henne at Duy har en sjanse til å lære og ha det gøy som alle andre barn.

Jeg mener mennesker med nedsatt funksjonsevne har de samme rettighetene som oss, og de fortjener sympati og respekt.

Huynh Thi Phuong Truc

Gi en gave