Yaco 3 LITEN

Engasjert befolkning løser vannkrisen

Lokalbefolkningen i landsbyen Ampicolque har i mange år hatt opplevd vannkrise. De har nylig fått rent drikkevann. Nå drømmer de om vanningsanlegg til jordbruk og husdyrhold.

Vann er en forutsetning for alt liv, og vi mennesker må ha 2-3 liter daglig for å erstatte tapet vi har gjennom døgnet. Men ikke alle mennesker har tilgang til rent drikkevann.

Slik var det i lang tid for befolkningen i Ampicolque i Yaco kommune i Bolvia. Dette er et av Misjonsalliansens prosjektområde i Bolivia.

– Misjonsalliansen har jobbet i dette området siden 2015. Kommunene Luribay og Yaco ligger delvis på høylandet, opptil 4200 meter over havet, og delvis i nede i dalfører på ca. 3000 meters høyde. Det ligger landsbyer spredt utover disse områdene. I høyden lever de av landbruk og husdyrhold, og lengre nede dalførene er det mere fruktdyrking, forteller Jørgen Haug, landansvarlig for Bolivia i Misjonsalliansen. Han har selv besøkt Yaco flere ganger.

Elizabeth

Eneste vannkilde for lokalsamfunnet var lenge dårlige brønner og bekker med skittent og infisert vann, og mange mennesker ble ofte syke. Det gikk aller mest ut over barna og de unge. Det forteller Elizabeth Mamani (48), som bor i Yako og som vet hva hun snakker om. – Vi måtte gå lange avstander for å hente vannet vi trengte, og deretter måtte vi koke det før noen fikk drikke, fortsetter hun. Hun er svært glad for at de i dag har rent drikkevann, og at de har det lett tilgjengelig.

Befolkningen i Ampicolque hadde delt vannkilde med dyr og beitende storfe i mange år. De bestemte seg for å gjøre noe. En sentral og engasjert pådriver var 63 år gamle Don Alejandro Santos Condori. Han forteller dette: – Vi gjorde drømmene våre til virkelighet. Vi organiserte oss i komiteer som hadde ulike oppgaver. Noen informerte familier om vannbårne sykdommer og om helse og ernæring, mens andre hadde administrative oppgaver og andre igjen hadde ansvaret for den praktiske gjennomføringen. I dag har hele landsbybefolkningen tilgang til rent vann.

Alejandro

Misjonsalliansen finansierte prosjektet og bidro med kompetansebyggende opplæring, men det var lokalsamfunnet som selv som satt i førersetet og hadde ansvar for planlegging og gjennomføring. 5o familier er berørt av prosjektet, og det er bygget 37 brønner, og 10 hjem har fått innlagte kraner.

- Noen familier må gå et stykke til nærmeste vannpumpe, men dette er likevel et langt framskritt, forteller Elizabeth. Hun og familien holder husdyr, og de lager sin egen ost som de selger på nærliggende markeder. Dette gir familien med tre barn en kjærkommen inntekt. – Selv om vi er veldig takknemlige for å ha fått rent drikkevann har vi fremdeles behov og utfordringer. Her vi bor er det tørt, og det er lite vegetasjon, og vi trenger vanningsanlegg for dyrking av poteter og korn og til fôr for dyrene. Vi skal klare å få det til, men vi trenger finansiering, sier Elizabeth Mamani.

Gi en gave