Ungdommer i Misjonsalliansens arbeid i Brasil.
Ungdommer i Misjonsalliansens arbeid i Brasil.

Et nettverk av samfunnsbyggere

Brasil er et land med stor ulikhet. Heldigvis er det mange som kjemper for rettferdighet.

Denne uken møtes 122 ledere i lokalsamfunnsorganisasjoner, ansatte i utdanningssektoren, ledere for misjonsalliansens prosjekter, lokale pastorer, miljøaktivister og andre samfunnsbyggere i Brasil. Målet de alle deler er et land der rikdommen er bedre fordelt og folk lever et liv i verdighet.

I tre dager skal de jobbe med hvordan de kan nå lenger i kampen mot den urettferdigheten som ødelegger for så mange mennesker i Brasil.

Sentrale temaer er likeverd mellom menn og kvinner, kamp mot rasisme, klimakamp, anstendig arbeid, økt inntekt og inkludering av sårbare grupper i arbeidslivet.

Matutdeling på grunn av sult og nye fattige under korona
Matutdeling under korona.

Til grunn for arbeidet ligger en inspirasjon fra profetisk diakoni - et teologisk prinsipp om at tro skal ha konsekvenser for prioriteringene vi gjør i hverdagen, også når det handler om å utfordre maktstrukturer og rikdom.

Generalsekretær Andreas Andersen har deltatt på deler av samlingen og er inspirert av opplevelsen.

- Vi har et fantastisk nettverk av partnere i Brasil som står i en krevende og livsviktig kamp for å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro.

Det handler om å forvalte det vi er blitt gitt til det beste for våre medmennesker.

Generalsekretær Andreas Andersen

Under samlingen bidro han også selv i samtalen om profetisk diakoni.

- Vi har mye å lære av den sterke tradisjonen for profetisk diakoni i Sør-Amerika. Det gjør det mulig å mobilisere kristne for politisk forandring, så vi i tillegg til umiddelbar hjelp også utfordrer makta som skaper problemene vi bekjemper.

- Særlig viktig tenker jeg også det er at vi som kristne ikke glemmer vår egen posisjon og makt i samfunnet. Det handler om å forvalte det vi er blitt gitt til det beste for våre medmennesker.

Gi en gave