Ålgård fredag 2

Fin fredag på Jæren

Stort Ecuador-engasjement blant unge i Ålgård

Ingen av våre samarbeidsmenigheter i Den norske kirke har hatt lengre og et mer entusiastisk Ecuador-engasjement enn Ålgård menighet på Jæren. Det skyldes ikke minst at menigheten har vært sendemenighet for utsendinger til dette landet og at mange tidligere Misjonsalliansen-utsendinger har bosatt seg i bygda og er aktive i menigheten.

Helt i starten av oktober hadde menigheten besøk av representanter fra hovedkontoret i Oslo, og gleden av igjen å kunne samles mange, var stor. Ecuador-interessen er synlig i alle menighetens aldersgrupper, og Sverre Vik fra Misjonsalliansen startet helgen med å delta på tweenssamlingen Fin fredag, Ålgårds nye tilbud til alle som går i 5.-7. klasse.

370 barn og unge var samlet i kirken, og stemningen var elektrisk. Etter et nylig gjenåpnet samfunn kunne man igjen samles, og med musikk og i en lyssatt kirkesal ble kvelden åpnet med høylytt nedtelling fra ten, nine, eight og til one: «Velkommen til Fin fredag!»

– Det var overraskende stille under andakten hvor jeg snakket om kampen for rettferdighet. Til spørsmålet om vår verden i dag er rettferdig, fikk jeg et rungende «nei» til svar. «Er alle mennesker like mye verdt» spurte jeg deretter. Dette svaret var like tydelig. «Ja», svarte forsamlingen i kor. Jeg viste til hvordan Jesus møtte de fattige og utstøtte, og jeg utfordret alle til å si fra når de ser og opplever urettferdighet, forteller Sverre Vik, som i andakten også hadde oppmerksomheten rettet mot arbeidet i Ecuador.

Misjonsalliansens arbeid i Ecuador, og som Ålgård menighet støtter, retter seg i stor grad mot samme aldersgruppe som de unge som deltar på menighetens fredagstilbud. Barn og unge i fattige bydeler i Guayaquil skal både ha en god skole og trygge fritidstilbud. – Jeg fortalte blant annet om alle idrettsaktivitetene vi legger til rette for og at Misjonsalliansen i mange år har jobbet for gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom i Ecuador, sier Sverre.

Etter program og andakt i kirkesalen fortsatte kvelden nede i kjelleren med lek, spill og mat, og på denne Fin fredag-samlingen ble ventetiden i køen foran kiosken forståelig nok lang. Etter Fin fredag overtok de eldre ungdommene med sitt fredagsopplegg, også denne samlingen med fokus på Misjonsalliansen og på Ecuador.

– Mer enn hundre ungdommer mellom 14 og 18 år deltok på denne samlingen, og ikke alle var like kirkevante. Nå handlet andakten om mennesker som faller utenfor, og at Jesus oppsøker dem som er annerledes og dem som ikke strekker til. Det samme som Misjonsallianse er kalt til i Ecuador, forteller Sverre Vik og legger til: – En av ildsjelen bak Fin fredag og engasjementet i menigheten er mangeårig utsending i Ecuador, Andreas E. Eidsaa.jr. Han og Lina og flere andre tidligere utsendinger for Misjonsalliansen sørger for at mange i Gjesdal kommune på Jæren har blitt kjent med landet nordvest i Sør-Amerika.

– Ålgård menighet kjenner godt til Misjonsalliansens arbeid i Ecuador, og flere i menigheten har besøkt landet og med egne øyne sett arbeidet for inkluderende utdanning for mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi tror vi er med og bidrar til utvikling i Ecuador; til blant annet levende menigheter i fattige bydeler, til mindre vold i familiene og til prosjekter hvor både unge og eldre får kurs og opplæring i inntektsskapende yrker, sier Andreas E. Eidsaa.

Gi en gave