Nepal Funksjondshemmede

For en mer inkluderende verden

Det finnes mer enn én milliard mennesker i verden med en eller annen form for funksjonshemming. Men mange mangler grunnleggende tilbud til helsetjenester og utdanning. Ikke minst i Nepal.

I Nepal har UMN (United Mission to Nepal) det siste året fremmet kampanjen Building Back Better: for et inkluderende og mer tilgjengelig samfunn for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

UMN driver et utstrakt arbeid for denne sårbare delen av befolkningen i Nepal, og Misjonsalliansen støtter prosjekter rettet mot funksjonshemmede i distriktet Doti, vest i landet (se kartet under). Gjennom kampanjen vil Misjonsalliansens prosjekter bidra til å bedre den medisinske rehabiliteringen og legge til rette for tilpasset utdanning og muligheter for inntektsskapende arbeid. Kampanjen utfordrer også samfunnsstrukturene i landet og vil arbeide for at fattige og marginaliserte Daliter, kvinner, barn og eldre får tilgang til rettmessige tjenester som utdanning, helse og katastrofebeskyttelse.

Tre år gamle Sangeet (bildet) er en av dem som har fått hjelp. Mor til Sangeet fikk høre om UMNs tilbud til familier med barn med funksjonsnedsettelse, og sønnen med klumpfot fikk støtte til operasjon. Før operasjonen var han ikke i stand til å gå på bena. Det kan han nå. Målet er at alle mennesker skal få en rettferdig sjanse i livet.

Gi en gave