Lisbeth og Belinda deltar begge i idrettsarbeidet til Misjonsalliansen i Ecuador.
Lisbeth og Belinda deltar begge i idrettsarbeidet til Misjonsalliansen i Ecuador.

Fra bane til liv

Idrett forvandler liv i Guayaquil.

Prosjektet Semillero de Talentos retter seg mot både gutter og jenter i bydelene Mount Sinai og Flor de Bastión. Dette er soner i havnebyen Guayaquil hvor Misjonsalliansen har vært til stede i flere år. Prosjektet som gjennomføres sammen med Huancavilca Foundation har gitt mange ungdommer et fritidstilbud som forvandler livet. Basketballtreneren Victor Mendoza trekker fram to gode eksempler på slike ungdommer, jentene Lisbeth, 14 år, og Belinda, 12 år. – De to jentene er veldig talentfulle på banen, men de har i tillegg utviklet gode lederegenskaper og er gode rollemodeller for sine jevnaldrende, sier han.

– Gjennom idrett og fritidsaktiviteter har vi fått ny tro på framtiden, og treningen gjør oss til mer enn bare gode basketballspillere. Vi får undervisning som vi bruker utenfor banen også, forteller de to jentene.

Barn som spiller basketball.

Som del av treningsopplegget får barn og unge lære om tilhørighet og forpliktelse, og lederne setter strenge krav til punktlig oppmøte. Men mestringen av nye ting gjør også ungdommene stolte, og de får mye anerkjennelse av både trenere og foreldre. – Vi ønsker at guttene og jentene skal anvende det nye de lærer og at de får gode verdier i livet som ansvarlighet, disiplin, ærlighet og solidaritet. Dette vil hjelpe dem til å ta gode valg videre i livet, sier Victor Mendoza.

Det er vanskelig og krevende å vokse opp i belastede områder i storbyen Guayaquil. Sunne fritidsalternativer er mangelvare, men fristelsene til rus og straffbare handlinger er det nok av. Her opplever Misjonsalliansen at idrettsprosjekter rettet mot barn og unge gir gode resultater.

– Basketball er blitt viktig i våre ungdommers liv. De lærer å spille på banen, men de lærer også å manøvrere seg fram i livet. De får gjennom idretten venner som blir lagspillere også i hverdagen utenfor banen, sier basketballtreneren.

Målet vårt er at hver eneste gutt og jente skal fortsette utdannelsen sin, også etter videregående.

Javier Gutierrez, Landdirektør for Misjonsalliansen i Ecuador

Metodikken i prosjektet er annerledes enn på treningen i en tradisjonell idrettsklubb. I Semillero de Talentos vektlegger man først og fremst lek og moro, og gjennom dette oppnår man resultater og ser positive endringer i menneskers liv. Ungdommene skal nemlig kunne anvende det de lærer på treningene på de utfordringene de ellers møter i livet.

– Det de lærer om taktikk, samspill og andre sider av basketballspillet kan anvendes på helt andre områder og blir en læring for livet. På samme måte som det blir gjort taktiske valg underveis i en kamp, gjøres det valg underveis i livet. Som ledere følger vi med og overvåker, men ungdommene må etter hvert gjøre valgene på egenhånd. Vi kan bare gi dem noen verktøy, sier Victor Mendoza.

Alle barna som var med før jul 2021.

Javier Gutierrez er leder for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador, og han mener prosjekter som Semillero de Talent har noen nesten grensesprengende mål. – Målet vårt er at hver eneste gutt og jente skal fortsette utdannelsen sin, også etter videregående. Vi kan med dette prosjektet legge til rette for at ungdommene med større sannsynlighet skal ta de riktige valgene og kunne bygge sine egne livsprosjekter. Vi vil derfor fortsette dette og tilsvarende prosjekter og tiltrekke oss flere unge mennesker, sier han.

Lokale myndigheter i de mest sårbare bydelene har gjort lite for å tilby barn og unge gode fritidstilbud. Derfor har initiativet fra Misjonsalliansen betydd veldig mye, og prosjektene har kommet for å bli. – Idrett skaper forandring i unge menneskers liv, og det gir dem et tilbud som holder dem borte fra negative krefter i lokalsamfunnet. I tillegg vil vi hjelpe dem til å ta gode valg videre i livet, sier Javier Gutierrez.

Bidragsytere til artikkelen: Noemí Espinosa, Oddmund Køhn og Andreas Løland.

Medalje som alle deltakerne fikk.
Gi en gave