Unge kan og vil. Sammen bygger vi demokratiet. Foto: Fride Maria Næsheim
Unge kan og vil. Sammen bygger vi demokratiet. Foto: Fride Maria Næsheim

Frivillige gjør det mulig!

Din innsats forvandler liv.

Av Heidi Sandvand Hegertun, generalsekretær i Misjonsalliansen


I går, 5. desember, fikk alle lokalsamfunnsheltene i Norge velfortjent hyllest på frivillighetens dag. I dag vil jeg også takke alle våre frivillige ute i verden.

Stort omfang

I Misjonsalliansens arbeid i fjor, bidro til sammen over 6000 frivillige med mer enn 300.000 arbeidstimer. Det utgjør selvfølgelig en helt enorm forskjell i hva vi kan få til, kun basert på det at vi da er flere som kan gjøre jobben. Men det er så mange flere kvaliteter ved frivilligheten som jeg har lyst til å løfte frem.

Lokal forankring

Frivillige fra nærområdet trekker for eksempel arbeidet tettere på folk i lokalmiljøet. På Filippinene er det eksempelvis folk fra lokalsamfunnet selv som tar på seg ansvaret for å informere nabolaget når tyfoner nærmer seg. Dette er helter som setter seg selv litt på vent for å få med seg alle.

Det at de selv bor i området og kommer til å fortsette å bo der er også med på å øke bærekraften i arbeidet; så vi får resultater som varer. I Ecuador har vi for eksempel god erfaring med å lære opp mobile helseteam satt sammen av frivillige. Disse lokale heltene gjør at vi kan nå frem der myndighetene selv ikke har penger eller folk ikke har midler til å betale for det helsetilbudet som finnes. Denne typen lokalt opparbeidet kunnskap forblir også i lokalmiljøet etter at eksternt finansierte bistandsprosjekter som våre etter hvert avsluttes.

Lege i dialog med pasient.
De mobile helseteamene samarbeider også med mikrofinansbanken vår i Ecuador, D-MIRO, så de blant annet kan bruke deres filialer som midlertidige "helseklinikker".

Økt rekkevidde

Frivillige gjør det mulig å nå frem bredere geografisk. I flere land er avstander og svak infrastruktur en stor utfordring for å sikre at hele befolkningen skal få tilgang til sentrale velferdstjenester eller mer kortsiktige hjelpetiltak. Gjennom frivillige kan vi lære opp mennesker i lokalsamfunn, så de kan være den katalysatoren av kunnskap og erfaring som trengs for å skape forandring. Det trenger ikke være en person utenfra – ja, det er ofte til og med mye bedre med en lokal frivillig!

Hjelp mellom likemenn

De frivillige i arbeidet vårt har også ofte med seg dyrekjøpt egenerfaring. For eksempel at de selv har opplevd fattigdom eller på annen måte er i samme situasjon som dem som trenger en form for hjelp eller støtte i hverdagen. I de tilfellene der de deler en type felles bakgrunn kan de frivillige kommunisere med folk på en måte der alle føler seg trygge og ivaretatt.

Det er ofte lettere å hjelpe andre på en god måte, dersom man selv en gang har trengt hjelp. Og det kan ofte være lettere å ha tillit til noen som er, eller har vært i samme båt som du selv befinner deg i.

I mange av prosjektene er lokale frivillige selve bærebjelken.

Dyktige fagfolk

Frivillige, om brukt rett, kan øke fagkompetansen i arbeidet. Mennesker som bidrar i arbeidet med frivillig innstas må få oppgaver som tilsvarer det de er gode på fra før, eller er innenfor det de kan lære seg. Det kan være fiskere som lærer opp andre fiskere i nye metoder, bønder som lærer videre nye teknikker de har lært på kurs og andre typer frivillig fagarbeid.

I mange av prosjektene er lokale frivillige selve bærebjelken og forutsetningen for at vi i det hele tatt oppnår det vi ønsker. Deres arbeid er en ressurs i samfunnet ved at de er med på å skape verdier, men det at de bidrar er også et mål i seg selv for å bygge sterkere lokalsamfunn. Så vi kan skape nærmiljø der det er samhold på tvers og folk stiller opp for hverandre.

Volontører fra Norge sammen med lokale ungdommer i prosjektene.
Lokale ungdommer og ungdom fra Norge sammen i Misjonsalliansens prosjekter i Kambodsja. Foto: Elin Billgren.

Internasjonal frivillighet

Når hovedstammen i det diakonale arbeidet er båret av lokalt ansatte og frivillige med fagkunnskap og erfaring, åpnes det også mulighet for en positiv rolle for internasjonal frivillighet. Det gjør for eksempel at de frivillige vi sender ut fra Norge – våre volontører, kan veiledes av og bidra sammen med våre lokale folk. Det gjør det lettere å redusere de skeive maktforholdene som kan oppstå i møte mellom rikdom og fattigdom.

Godt diakonalt arbeid – uansett hvor det gjøres – trenger lokale frivillige. Deres arbeid er en ressurs i samfunnet ved at de er med på å skape verdier, men også som metode for å bygge sterkere lokalsamfunn og nærmiljø der folk stiller opp for hverandre.

Takk til deg som bidrar!

Gi en gave