KINA Screening persons with physical disabilities

God rehabilitering gir livsmestring

Livet til Huang tok en ny vending en februardag for ett år siden.

Misjonsalliansen har i flere år jobbet for en bedre rehabilitering av mennesker med funksjonsnedsettelse i Kina. Målet er å bedre funksjonshemmedes livssituasjon gjennom integrering i utdanning og hverdags- og arbeidsliv. En av dem som får nytte av Misjonsalliansens prosjekt i Kina er Huang. Hun er 24 år. Livet hennes tok en ny vending en februardag for ett år siden.

– Tidlig om morgenen fikk jeg plutselig hodepine, og den høyre siden av kroppen min ville ikke lystre. Jeg skjønte at noe var galt og dro til sykehuset for en CT-undersøkelse. Legen ga meg diagnosen cerebral arteriovenøs malformasjon (AVM).

AVM er et medfødt blodårenøste i hjernen, og i Norge oppdages det årlig ca. 50 tilfeller. I Kina er det forståelig nok mange flere tilfeller, og de oppdages ofte ikke i tide til å kunne behandles. Blodårenøstet kan gi symptomer i form av blødning, epileptisk anfall, hodepine eller nevrologiske symptomer. Det var dette Huang opplevde. – I begynnelsen kunne jeg nesten ikke bevege meg, og jeg var sengeliggende. Men jeg ble henvist videre til rehabilitering. Det skulle bli viktig for meg, sier hun.

Huang kom til et av rehabiliteringssentrene som Misjonsalliansen samarbeider med. Her møtte hun flere pasienter i tilsvarende situasjon. Endelig øynet hun håp om å kunne bli bedre. – Jeg trodde ikke lenger at jeg måtte være sengeliggende resten av livet. I tillegg til trening og oppøving i fysiske ferdigheter fikk jeg også psykologisk hjelp. Terapeutene oppmuntret meg og ga meg håp om at jeg etter hvert skal kunne klare meg selv.

Rehabiliteringen skal gi ferdigheter og mestringsfølelse til nødvendige oppgaver i hverdagen og skal også hjelpe Huang til bedre å forstå sykdommen og bli bedre med kjent med kroppen sin og på den måten kunne komme tilbake til et tilnærmet normalt liv.

– Det går framover. Jeg kan fortsatt ikke bruke spisepinner, men ergoterapeuten oppmuntrer meg til å trene, og hun vil at jeg skal være mer opptatt av en god livskvalitet enn å hele tiden teste om jeg gjør framskritt. Det vil komme naturlig etter hvert, sier hun.

Gi en gave