MOM 5 B

Håndverkssuksess med ringvirkninger

43 år gamle Nguyen Thi Mong Thao er en driftig bonde og forretningskvinne. Hun sysselsetter i dag 25 kvinner som hver tjener ca. 5500 kroner i måneden. Men slik har det ikke alltid vært.

– Jeg kommer fra en stor familie på landsbygda i Tan Phuoc-distriktet i Tien Giang-provinsen. Etter at vi giftet oss i 1999 fikk vi av foreldrene våre omtrent fire mål jord til ananasdyrking. På grunn av alt for sur jord ble avlingene svært små, og vi måtte begge ta på oss ekstrajobber hos andre bønder for å tjene nok penger til familien. På den tiden var vi en fattig familie.

På grunn av stor etterspørsel etter stråkurver og andre håndverksprodukter laget av en spesiell gresstype, bestemte Thi Mong Thao og mannen hennes i 2011 for å kaste seg inn i noe helt nytt og ukjent. – Vi bestemte oss for å produsere kurvprodukter på fritiden. På den måten kunne vi få en liten biinntekt, forteller hun.

Hun fikk det første lånet på 1000 kroner av moren sin, og i tillegg tok hun opp et banklån på 2000 kroner. De kjøpte gress og annet nødvendig råstoff og begynte å flette krurver. I tillegg til å selge egne produkter kjøpte de kurver fra andre produsenter som de solgte videre. De hadde behov for mer kapital, og de fikk sitt første lån på 2000 kroner fra MOM. – I stedet for å bruke tid og penger på å reise langt for å kjøpe gress ville vi heller dyrke det selv. Jeg hadde lært å bearbeide og foredle dette spesielle gresset til det flettbare råstoffet for slike håndverksprodukter vi nå solgte.

Ekteparet møtte i begynnelsen mange vanskeligheter som for eksempel mangel på kapital, god nok gresskvalitet og lite inntjening. Men de ga ikke opp. De fikk nye lån fra MOM, kjøpte nye seks mål med jord og investerte i en maskin som gjorde foredlingen av gresset enklere. – Kvinnene som lager kurvene for oss fikk nå nok tilgang til råstoff, og de kunne øke produksjonen.

Nguyen Thi Mong Thao og mannen fikk nye kunder, og de utvidet markedet sitt. I løpet av få år har antall kvinner som arbeider for dem økt til 25. De tjener mellom fem og seks tusen kroner i måneden, i tillegg til det den enkelte tjener på sin private åker, og hele lokalsamfunnet nyter godt av dette.

– Vi vil utvikle virksomheten vår gradvis og gjøre den mest mulig bærekraftig over tid. Vi vil kjøpe mer land, dyrke mer gress, forbedre produktets holdbarhet og utvikle nye design på håndverksproduktene. På den måten vil stadig flere familier i lokalsamfunnet vårt få det bedre, sier den vellykkede forretningskvinnen.

Gi en gave