Kambodsja layer

Håp om mat nok til alle

Nesten 1 av 10 mennesker på jorda er rammet av sult.

På lørdag var det verdens matvaredag, med fokus på hvordan vi kan skaffe tilstrekkelig og næringsrik mat til alle. Den nye regjeringen i Norge har løftet frem matsikkerhet som et særlig satsningsområde for utviklingspolitikken i Hurdalsplattformen som ble presentert på onsdag. En spennende satsning som kan følge opp forrige regjerings handlingsplan for å bekjempe sult som kom i 2019.

En del av Misjonsalliansens arbeid fokuserer også på matsikkerhet. Nærmere bestemt, hvordan vi ved å lære opp og organisere bønder kan bidra til en bedre og mer bærekraftig matbruksproduksjon.

Et av landene vi jobber i er Kambodsja, der Sreyan, jenta på bildet bor. Hun og resten av familien er småbønder, og de er håpet vårt for å mette verden.

Dersom småbøndene i verden har trygg tilgang på mat, kan de også produsere mer mat til sine naboer og til folk i det lokale markedet.

Bonde i Kambodsja

I noen tilfeller kan det handle om å diversifisere driften. Her er bonden Ken Hein et eksempel. Han startet med grønnsaker, men har nå utvidet til kylling og fisk i tillegg.

Ofte handler det også om det å øke den generelle kunnskapen til bøndene. Gjennom prosjektene gir vi opplæring i hvordan drive landbruket på en god og effektiv måte - inkludert bruk av mer utviklet teknologi. Vi ser også på hvordan de bedre kan organisere drift og lede ansatte, hvordan de kan tjene mer penger og bygge et varemerke og hvordan de kan få tilgang til markeder og selge varene sine der.

Illustrasjonsbilde - Personer i dialog i Kambodsja

I tillegg jobber vi sammen med bøndene for å støtte og etablere jordbrukskooperativer. Disse består av bønder som søker sammen for å fremme sine felles interesser og behov. Kooperativene får støtte på samme måte som bøndene får individuell støtte. Vi gir opplæring i organisasjon og ledelse, om hvordan kooperativene kan mobilisere ressurser for bøndene, utnytte potensialet i å jobbe sammen i nettverk og skape møter mellom kooperativene og andre aktører. Også kooperativene får opplæring i å få tilgang til og utnytte markeder.

I mange tilfeller er det også nødvendig med et klimaperspektiv, fordi klimaendringene fører med seg værforandringer og en økning av naturkatastrofer. Derfor gir vi ofte opplæring i hvordan man kan forberede seg på store kriser. For eksempel hvordan bøndene kan håndtere at det blir tørke eller flom i lange perioder.

Der det er relevant jobber vi for å legge til rette for lån til bønder gjennom mikrofinansinstitusjoner. Noen bønder og kooperativer kan også få andre typer pengestøtte for å sikre trygg drift og gjennomføring av prosjekter.

Gjennom arbeid som fokuserer på matsikkerhet og matproduksjon kan vi organisere matproduksjonen slik at mer mat kommer flere til gode. Da kan vi etter hvert håpe på en verden der ingen sulter. Den jobben er Misjonsalliansen og våre allierte med på!

Gi en gave