NETT MG 0449 Håndvask Liberia

Hjelp fra menighetene gjør en forskjell

Misjonsalliansen vil gjerne takke menighetene i Den norske kirke som har misjonsavtale med oss. Takk for forbønn og støtte som er gitt. Behovene nå er større enn noen gang.

Vi har hatt fokus på Ecuador den siste tiden. Vi frykter nå hva som vil skje når Korona-viruset får fotfeste i Afrika.

Misjonsalliansen har arbeidet i Liberia siden 2009, og utvidelse med nye partnere og stadig flere prosjekter har gjort landet til et av organisasjonens største samarbeidsland. - I prosjektene våre når vi de aller mest sårbare menneskene i verden. Det er hjerteskjærende å tenke på at de nå også må takle en krise som samfunnet rundt dem ikke er i stand til å håndtere, sier generalsekretær Andreas Andersen.

Andreas Andersen (nr to fra høyre) og Rune i samtale med en guvernør i landet.
En viktig del av jobben har vært å bidra til god dialog med lokale myndigheter. Her i samtale med en guvernør i Liberia.

Liberia er ett av verdens fattigste land. Etter årelange borgerkriger og en forferdelig ebola-epidemi for få år siden skal de nå takle nye virus-utfordringer. Med svært få leger i landet og med et skjørt og begrenset helsevesen blir det veldig vanskelig. Liberia er dessuten et land med enkle og trange boforhold og med en kultur og et levesett som gjør det umulig å holde avstand til hverandre. Dårlig infrastruktur og utbredt analfabetisme gjør det ekstra vanskelig å nå ut til landsbyene både med informasjon og hjelp.

Når folk bor så tett kan Korona-viruset lett spre seg til mange mennesker.

Med god hjelp fra flyselskapene er Liberia nå lukket ned. Det går ikke lenger fly til og fra landet, og grensene er stengt. Misjonsalliansen fikk alle utsendingene ut av landet i siste liten. Vi har snakket med Janne og Rune Øygard som har sittet i karantene i Stavanger. Etter seks år som utsendinger i Liberia og Sierra Leone er de nå hjemme for godt.

- Det er en kollektiv frykt i befolkningen som sitter igjen etter ebola. De to årene fra 2014-16 preger dem fremdeles. Jeg tviler på om myndighetene har en handlingsplan klar for slike pandemier, men de kan trolig dra litt nytte av alle tiltakene under ebola-epidemien. De vet viktigheten av håndvask, og det står nå vaskebøtter på hvert hjørne, forteller Rune.

Flere menigheter har allerede gitt støtte til tiltak og prosjekter som går under betegnelsen WASH: Vann, sanitær og helse. Rent drikkevann fra gode brønner, bedre hygiene og stadige påminnelser om at man skal vaske hendene kommer nå virkelig til sin rett. – Vi har lagt til rette for 191 brønner og gitt rent drikkevann til 80 000 mennesker, vi har bygget 15 skoler, 29 latrinebygg og 19 håndvasker på skoler. I tillegg har vi brukt mye tid og ressurser på opplæring og trening i vedlikehold, sier Rune Øygard.

Vi omdisponerer våre ressurser til tiltak som kan redde liv og avhjelpe akutt nød.

Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen

Mikrofinansbanken vår i Liberia, Diaconia MDI, lider selvfølgelig også under unntakstilstanden og de strenge restriksjonene på bevegelse og handel. Dette skaper uro og frykt.

- Bankkundene våre har gjort en heltemodig innsats for å skape et trygt inntektsgrunnlag for sine familier og for sine ansatte. Det de har bygget opp kan nå falle sammen, og mikrofinansbanken står i fare for å bukke under når kundene ikke lenger kan betale for lånene sine og trenger sparepengene sine. Og vi vet så godt at både banken og kundenes bedrifter blir viktige for å bygge opp landet igjen, sier Andreas Andersen.

Generalsekretæren mener bestemt at misjonsprosjekter med menigheter betyr svært mye. - Mange av prosjektene vi er i gang med kan ikke gjennomføres på grunn av unntakstilstanden, men vi omdisponerer våre ressurser til tiltak som kan redde liv og avhjelpe akutt nød. Basale behov som mat, vann og medisiner er svært vanskelig å få tak i, og dere kan være med og bidra. Jeg vil takke for det menighetene allerede har bidratt med. Sammen jobber vi mot det som er visjonen vår: «På jorda som i himmelen».

Gi en gave