Ondskap bak skjermen 2

Ingen barn skal oppleve overgrep

Da jeg ble mamma for første gang fikk jeg en overveldende følelse av sårbarheten til det lille barnet. Dette barnet må beskyttes! Beskyttes av sine nærmeste, men også av hele samfunnet.

Gjennom fem år på Filippinene har jeg sett at barn blir utnyttet på det groveste, også av sine nærmeste. Grusomheten er overveldende.

Jeg vil nå fortelle deg om en mor som befant seg i en desperat situasjon. Pandemien førte til at både hun og mannen mistet jobb og inntekt.

Hun ante ikke hvordan hun skulle klare de neste ukene og månedene og hvordan hun skulle skaffe mat og klær for barna sine, eller hvordan framtiden skulle bli. Hun valgte til slutt å selge barna sine over nett.

Illustrasjon av to barn

Jeg reiste fra Filippinene i mars, men våre lokalt ansatte forteller at
situasjonen har forverret seg de siste månedene. Under pandemien har
mange familier blitt isolert i små og trange hjem. Tallene viser at vold og misbruk mot barn og kvinner har økt med hele 200 prosent på Filippinene.

Dette er en skremmende utvikling og du kan være med og gjøre noe nå! På Filippinene jobber vi aktivt for å informere og avdekke misbruk over nett.

Din gave gjør at vi kan hjelpe enda flere barn. Vi må hjelpe de små ut fra overgrep, vi må være til stede i nærmiljøet, vi må informere og undervise om temaet, vi må mobilisere samfunnet til å stå opp mot overgrep og vi må skape trygge rom for barna.

Takk for at du vil være alliert mot urettferdighet!

Torhild Skårnes, tidligere landdirektør på Filippinene og nå ansatt ved hovedkontoret.

SOLGT av mamma

Gi en gave