Bilde fra Agape Coffee, en av Misjonsalliansens partnere i arbeidet med å skape arbeidsplasser i Kambodsja
Bilde fra Agape Coffee, en av Misjonsalliansens partnere i arbeidet med å skape arbeidsplasser i Kambodsja

Jobb er en nøkkel i fattigdomsbekjempelse

Et effektivt verktøy for å bekjempe fattigdom er å skape arbeidsplasser. Derfor er det et stort behov for fremtidsrettede og modige organisasjoner som våger å satse i fattige land. En av disse er Misjonsalliansen.

Misjonsalliansen har tradisjonelt hatt to verktøy for å bekjempe fattigdom: Lokalsamfunnsutvikling og mikrofinans. Nå skal det satses på et nytt, tredje verktøy: Business for Development (BfD) / Handel for utvikling.

2019 var et pilotår. Utsendingene Karen Lee Ling Myrene i Kambodsja og Rune Øygard i Liberia har ledet arbeidet. Fra 2020 satses det for fullt. Første land ut er Kambodsja.

Kort fortalt: BfD skal bistå bedrifter i å videreutvikle seg, vokse, tjene bedre, ta samfunnsansvar og kunne ansette flere folk. I tillegg til å arbeide med den enkelte bedrift må det jobbes med hele verdikjeden – fra råvarer til konsument. For å få dette til trenger bedriftene et nettverk med tilgang til rådgivning og kapital.

Mitt største ønske er å utvikle kaffeproduksjonen. Jeg trenger mer land og flere planter for å kunne dyrke kaffe med god kvalitet som jeg kan selge videre.

Sreypouv Tan

Kaffeproduksjon

En av bedriftene som er en del av det nye prosjektet er Agape Coffee i Kambodsja. Sreypouv Tan er 33 år og startet opp Agape for to år siden. Hun har et dobbelt ønske for sin bedrift: både å skape en bærekraftig bedrift og å hjelpe kvinner til å skape egne arbeidsplasser.

Det startet med at hun kjøpte land og begynte å produsere kaffe. Hun så behovet for flere enkle kafeer med et godt produkt til riktig pris. Derfor startet hun opp en kafé. Kafeen gikk bra, og nå eier hun fire små kafeer.

- Mitt største ønske er å utvikle kaffeproduksjonen. Jeg trenger mer land og flere planter for å kunne dyrke kaffe med god kvalitet som jeg kan selge videre, sier hun.

De små kafeene ønsker hun at andre kvinner skal overta og utvikle videre. Drømmen er å se mange små kafeer rundt om i hele landet – drevet av kvinner. - Når jeg produserer og brenner kaffen selv, har jeg kontroll på kvaliteten og kan sikre at kvinnene får kjøpt kvalitetskaffe til en riktig pris, sier hun.

Trenger flere jobber

Karen Lee Ling Myrene er utsending i Kambodsja og har lokalt ansvar for prosjektet.

- Vi ser at det er et stort behov for jobber i Kambodsja. Mange har ingen jobb eller en dårlig jobb, og de tvinges inn i tekstilbransjen eller konstruksjonsbransjen. Og enda verre, mange blir utnyttet i sexindustrien her i landet. Med Business for Development vil vi gjøre det vi kan for å skape gode og bærekraftige jobber.

Myrene har alt flere bedrifter med i sitt nettverk. Bedrifter som får være med har allerede vist at de evner å drive god business, men de trenger hjelp til å ta neste steg.

- Vi vil skape et nettverk der bedriften får oppfølging og mulighet til kursing i økonomi, salg og markedsføring. I tillegg vil de få mulighet til å møte andre bedrifter og lære av hverandre.

- Hvorfor går dere inn i allerede etablerte selskap?

- Vi vil bruke tid, ressurser og penger på bedrifter som har vist at de kan og som vi ser at har et potensial. Det gir mindre risiko for investorer, og vi vet at det er enklere å hjelpe bedrifter å gå fra 15 til 50 ansatte enn fra 2 til 10 ansatte.

Trenger kapital

Det er umulig å skape vekst uten kapital. Derfor vil Misjonsalliansen jobbe sammen med norske og internasjonale investorer og partnere som ønsker å være en del av en spennende satsing. - Vi vil samarbeide både med de som vil investere penger og de som vil støtte arbeidet med gaver, sier Karen Lee Ling Myrene.

Bedrifter som blir kvalifisert kan få tilgang på både eierkapital og lån. - Bedriftene skal være bærekraftig. Dette er ikke veldedighet. Bedrifter som er med, er håndplukket fordi vi ser et potensiale i dem, sier Myrene.

- Hvilke bedrifter er det dere ser etter?

- Vi ser etter bedrifter og bedriftseiere som har vist at de vil noe og at de har evne til å skape business. I tillegg må det være skalerbare bedrifter. Det er også viktig at bedriftseierne har et ønske om å måle resultatet i mer enn penger, sier Myrene.

Vi i Misjonsalliansen kan vise til gode resutater i utvikling av lokalsamfunn gjennom arbeid med våre lokale partnere. Det skal vi ta med oss og dra nytte av i den nye satsingen

Rune Øygard

Nyopprettet stilling

Rune Øygard er ansatt som leder for Business for Development i Norge. Han har de siste fem årene vært landdirektør for Misjonsalliansen i Liberia og Sierra Leone der han også har vært styreformann i mikrofinansbanken i Liberia. Han flytter hjem til Norge i desember og starter da opp i den nyopprettede stillingen.

På verdensbasis vil det være behov for å skape minst 40 millioner nye arbeidsplasser i året. Lykkes vi ikke med å skape vekst og sysselsetting i utviklingsland, skapes grobunn for økt fattigdom og ustabilitet. Dette er særlig viktig i de landene i verden som er fattigst og hvor ungdomskullene oftest også er svært store. Kambodsja er et eksempel.

Tradisjonell bistand har gitt positiv utvikling på mange områder, men har i mindre grad skapt varige arbeidsplasser. Å bidra til å utvikle bedre skattesystemer og fordelingspolitikk i utviklingsland er viktig, men det løser ikke en av de viktigste utfordringene innenfor fattigdomsbekjempelse: Å mangedoble de fattige landenes egen verdiskaping.

- Vi i Misjonsalliansen kan vise til gode resutater i utvikling av lokalsamfunn gjennom arbeid med våre lokale partnere. Det skal vi ta med oss og dra nytte av i den nye satsingen, sier Øygard.

Mer enn penger

Hans første oppgave er å etablere hensiktsmessige strukturer for både finansielle investorer og private og institusjonelle givere som skal knyttes opp mot bedriftene som BfD involverer seg i.

- Vi ønsker å ha med oss både norske og internasjonale investorer i et nettverk. Vi tror mange kan bidra med mer enn bare penger. Flinke folk innen business har mye å bidra med. Vi ønsker å legge til rette for at folk kan investere både tid, kunnskap og penger, sier han.

- Hva er din motivasjon til å være en del av denne satsingen?

- Jeg vil fortsette å jobbe med noe som gjør at mennesker får mulighet til å forandre sine egne liv. Arbeidsplasser og verdiskaping som gir enkeltmennesker stolthet og håp er en viktig ingrediens i utvikling. Jeg gleder meg til å jobbe med å koble oss rike i nord med fattige i sør og øst for å skape nye muligheter i folks liv. Jeg tror at mange rike i nord som blir med på dette, vil oppleve positive forandringer også i eget liv ved å delta, sier Rune Øygard.

Han har stor tro på at Misjonsalliansen skal lykkes i den nye satsingen.

- Vi har lang erfaring med utviklingsarbeid, og vi kan vise til gode resultater. Langsiktig tilstedeværelse, nærhet til bedrifter og kompetanse om lokal business i de landene vi er etablerte i er nøkkelen til suksess. Alt ligger til rette for å få dette til og kunne hjelpe svært mange mennesker med å skape sin egen framtid, sier han.

Gi en gave