Generalsekretær i Misjonsalliansen, Andreas Andersen.
Generalsekretær i Misjonsalliansen, Andreas Andersen.

Kalt til misjon

Tidligere i høst samlet Den norske kirke seg om oppdraget om å formidle evangeliet i ord og handling. Vi er klare for å gå «all in» for misjon sammen.

Av Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen

I Misjonsalliansen er vi samlet rundt oppdraget «å fremelske verdighet i en urettferdig verden». Et ønske om å skape lys i en verden preget av mørke. Eksempelet vi følger kjenner vi fra evangeliet. Jesus kom – sendt fra Gud med kjærlighet, håp og nåde – til en verden preget av hat, urett og smerte.

På samme måte er vi som kristne sendt av Jesus. Vi er kalt til misjon. Til å dele evangeliet om en Gud som elsker alle sine barn like mye, og sendte sin sønn for å sette dem fri. Vi er kalt til å dele Guds kjærlighet videre til våre medmennesker, så relasjonen mellom Gud og mennesker kan gjenopprettetes.

I Misjonsalliansen har vi erfart at det er umulig å være troverdige i budskapet om at vi elsker våre medmennesker, uten at vi samtidig tar folks liv på alvor – med de mange praktiske og hverdagslige utfordringene livet bringer med seg. Den konklusjonen er vi glad for at Den norske kirke, og mange andre deler med oss.

Aura, en av mødrene vi jobber sammen med i Ecuador. Foto: Fernando Edgar Paltan Coro.

I adventstiden i år forteller vi i Misjonsalliansen for eksempel historien om Aura, fembarnsmoren som ikke hadde en jobb. Hennes umiddelbare behov er en inntekt som skaper økt trygghet for barna sine. Dersom vi sier til mennesker som Aura at vi kommer med et budskap fra en Gud som bryr seg om dem, må vi også vise at vi gjør det samme. Det gjør vi ved å gi folk en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie.

Hva slags sjanse folk trenger vil variere mellom mennesker, og vi må tilby det som er relevant for hvert enkelt. For Aura sin del fikk hun opplæring i å lage sandaler gjennom hennes egen lokale kirke og mulighet til å starte en liten bedrift sammen med en venninne. Det gir mer trygghet i hverdagen gjennom økt inntekt og et håp om å bygge bedriften videre. For barna hennes gir det en mulighet til å kunne konsentrere seg om skolegangen og slippe å hjelpe til med å skaffe mat på bordet til familien.

Den lokale menigheten er verdens håp. Vi i Misjonsalliansen drømmer om å istandsette flest mulig av slike lokale kristne fellesskap til å stille opp for sine medmennesker på den måten kirka til Aura gjorde. Det er en del av vårt diakonale kall til nestekjærlighet. Og det gjør vår kristne tro troverdig når menighetene i neste øyeblikk skal snakke om Guds kjærlighet. Dette er sant over alt i verden, men ekstra viktig i områder der fattigdommen og urettferdigheten er så stor at det man mangler dominerer hverdagen fullstendig.

Sammen blir vi bedre enn det vi er hver for oss.

Det er inspirerende å ha med oss lokale menigheter også hjemme i Norge som ønsker å gjøre det samme gjennom sin misjonsavtale – folk som deler vårt engasjement om å fremelske verdighet i en urettferdig verden. Misjonsalliansen skal være en slik kanal for misjonsengasjement for enkeltmennesker, menigheter og andre fellesskap i Norge. Sammen forvandler og redder vi liv i samarbeid med lokalt ansatte og partnere i land der urettferdigheten er større enn her hjemme i Norge.

De lokale menighetene vi samarbeider med inspirerer oss gjennom sitt engasjement for våre medmennesker og deres brennende ønske om å bidra i kamp mot urettferdighet og fattigdom. Den inspirasjonen gjør oss bedre. Vi tror og håper at menighetene også blir inspirert av historiene vi kan dele videre om hva folk får til når noen gir dem en sjanse.

Kanskje også din menighet ønsker å følge opp vedtaket fra kirkemøtet? Eller går du kanskje i en menighet utenfor Den norske kirke som trenger og ønsker en kanal for misjonsengasjementet deres? Ta kontakt med en misjonsorganisasjon og hør hva slags samarbeid det er mulig å få til.

Sammen blir vi bedre enn det vi er hver for oss.

Først på trykk i Dagen den 7. desember

Generalsekretær Andreas Andersen
Gi en gave