Youth involvement Cambodia education climate action

Kamp for regnskogen

Hver time hugges et område på størrelse med en fotballbane.

Visste du at Kambodsja har en av regnskogene med rikest dyreliv i hele verden? Den største i hele Øst-Asia. Over 250.000 mennesker bor i og rundt Prey Lang-skogen, en regnskog på over 500.000 hektar full av dyr, insekter og fugler. Men hver time hugges det ned et område på størrelse med en fotballbane. Heldigvis vil de unge i Kambodsja beskytte skogen sin, og de samlet seg for en fredelig demonstrasjon.

Inne i Prey Lang-skogen står over 100 ungdommer i en ring og holder i et oransje stoff - Likt stoffet som de buddhistiske munkene kler seg i. En gruppe eldre menn leder seremonien og synger vakre vers om og om igjen. De som står rundt og holder i stoffet er ungdommer fra hele Kambodsja - fra ulike urbefolkningsgrupper og med ulik religion. Mannen som leder seremonien forklarer at den bygger på buddhistiske tradisjoner, som er den største religionen i Kambodsja, men at alle kan gjøre denne handlingen til ære for den guden de tror på og at alle religioner er inkludert. Etter seremonien skal ungdommene ut i skogen og feste det oransje stoffet rundt trær. Dette gjør de for å vise at treet er beskyttet og ikke skal hugges ned.

Det er et alvor i skogen, og flere av ungdommene ber en bønn etter at de har festet stoffet rundt trærne. Det er en stille stund, og det er fort gjort å glemme at dette er ungdom fulle av latter og bråk, som startet dagen klokka 04.00 på morgenen og som danser og synger hver gang de har muligheten. Men å beskytte skogen er alvor, og det haster.

Demonstrasjonen i skogen var en del av en ungdomsleir som Misjonsalliansen nylig arrangerte for over 100 ungdommer fra mange av våre partnerorganisasjoner. I løpet av tre dager bodde ungdommene i telt i utkanten av Prey Lang-skogen og lekte, fikk undervisning og ble kjent med hverandre. For mange av ungdommene er det å beskytte skogen en viktig del av hverdagen og noe de er svært opptatt av.

To av deltakerne på leiren
Flere av ungdommene var aktive i skogbeskyttelse også før leiren - men i ulik grad.

Narot er en av ungdommene som var med på leiren. Han kommer fra lokalsamfunnet som ligger like ved området leiren ble arrangert på. Han er bonde, men engasjerer seg også mye i Misjonsalliansens partnerorganisasjon EHE hvor han er frivillig. – Jobben min er å mobilisere ungdom og invitere de til å være med og beskytte skogen. Sammen patruljerer vi i skogen og passer på at det ikke skjer ulovlig hogst, forteller han.

Ved siden av Narot sitter Sophor. Hun er fra en landsby litt lenger unna, men er en del av samme organisasjon. – Selv om jeg bor i nærheten av skogen, har jeg aldri deltatt på en seremoni som den vi hadde tidligere. For meg viser dette at vi er mange unge som brenner for å beskytte skogen, og på denne leiren har vi lært mer om hvordan vi kan gjøre det.

Ungdommer i lek
De fleste av ungdommene på leiren hadde aldri vært på et lignende arrangement før. Det ble født mange nye vennskap i løpet av dagene i Regnskogen.

I tillegg til aktiviteten i skogen har leiren vært full av undervisning, sang, dans og drama og ikke minst leker. Narot forteller at første dagen da alle ungdommene lekte sammen, var et høydepunkt. – Jeg har aldri vært med på noe som det! Det var mange forskjellige leker som gikk parallelt med ulike lag. Det skapte samhold og ga mestringsfølelse og masse latter.

På kveldene delte ungdommene sanger og dans som er typisk for stedet de er fra eller fra sin urbefolkning. Flere av ungdommene hadde pakket med seg vakre tradisjonelle drakter, og de viste stolt frem hvor de var fra. Sophorn avslutter med hva som er det viktigste hun vil ta med seg fra denne leiren: – Jeg tror jeg vil ta med meg hvordan vi som team kan bli enda sterkere ved å dele kunnskap og være åpne med hverandre og hvordan vi kan samarbeide enda bedre.

Narot forteller meg at han drømmer om å bli journalist i landsbyen og fortelle om problemene som han ser. – Det jeg ser nå er at seks av ti mennesker driver med ulovlig hogst. Det er ikke bra. Jeg vil fortelle om disse problemene slik at vi raskere kan løse dem og at det kan være naturressurser igjen til den neste generasjonen.

Gi en gave