Andreas Andersen blid2

Kamp for rettferdighet - også i krisetid

Det er gledelig at regjeringen opprettholder en prosent til bistand også når vår egen økonomi er rammet og kampen om ressursene er blitt større, sier Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen.

- Våre felles utfordringer krever global innsats for å fremme rettferdighet og bekjempe fattigdom. Vi er glade for at Norge har en sterk tradisjon for å delta i den kampen. Regjeringens forslag er en fortsettelse av den innsatsen.

Koronapandemien har endret verden for alltid. Den urettferdigheten vi skal bekjempe har bare blitt større: Flere havner i fattigdom, flere barn utsettes for overgrep, jobber som brødfør hele familier er forsvunnet og skolepulter står tomme.

- Vi håper nå på vegne av verdens fattige, marginaliserte og de mest sårbare at en prosent til bistand også blir stående når forhandlingene på Stortinget er over.

Gi en gave