Misjonsalliansen og våre partnere på Filippinene driver utstrakt informasjon og opplæring i kampen mot nettovergrep, blant annet i og gjennom kirkene i landet.
Misjonsalliansen og våre partnere på Filippinene driver utstrakt informasjon og opplæring i kampen mot nettovergrep, blant annet i og gjennom kirkene i landet.

Kamp mot nettovergrep

Barn og unge har rett på en trygg oppvekst, også på Filippinene.

Sammen styrker vi familier og lokalsamfunn slik at de evner å gi barna en trygg oppvekst og at deres rettigheter blir ivaretatt. Barn og unge skal beskyttes fra vold og seksuelt misbruk. De skal bli hørt og involvert, og etter hvert som de blir større skal de bli utrustet til å ta ansvar for egne liv og lokalsamfunn.

Koronapandemien har dessverre ført til en stor økning i antall seksuelt misbrukte barn. Tallene er svært alvorlige og tragiske. Flere har brukt tid digitalt for hjemmeskole, og de er mer tilgjengelig på sosiale medier. Barn og unge på Filippinene snakker engelsk og er derfor lett å komme i kontakt med. Den lange nedstengingen av samfunnet har satt fattige i en desperat situasjon. Stor nød, arbeidsløshet og sult har ført til at flere misbrukes.

Plakat om barns rettigheter og kamp mot nettovergrep
Plakat som informerer om barns rettigheter og hvor man kan henvende seg for hjelp eller ved mistanke om overgrep.

Sammen med lokale partnere lærer vi barn og unge hvordan de kan beskytte seg selv. En del av denne opplæringen skjer i samarbeid med lokale skoler, hvor elever og lærere får undervisning og læremateriell om temaet. Vi jobber tett med lokale kirker og myndigheter for å øke bevisstheten rundt seksuelt misbruk og skape rom for dialog rundt sensitive og skambelagte temaer, slik at utsatte barn og unge vet hvor og hvordan de kan få hjelp. Kirkene i nettverket får kunnskap om hvordan de aktivt kan bidra til å forebygge og stoppe seksuelt misbruk av barn.

Det blir også gitt opplæring til ungdomsgrupper slik at ungdomsledere blir trygge på hvordan de skal håndtere og rapportere om misbruk. Ungdom er ofte også flinkere til å kommunisere med yngre barn og relaterer enda bedre til sine jevnaldrende. Likevel kan eldre frivillige også spille en viktig rolle med sin livserfaring. Alle som er delaktige i prosjektet jobber for å fremme barns rettigheter og øke antallet som sier ifra dersom de oppdager mishandling, overgrep eller får mistanke om at noe kan være galt.

Bidragsytere til artikkelen: Christian Dacdac og Andreas Løland.

Jeg har vært frivillig i dette lokalsamfunnet i mer enn 15 år. Jeg har sett hvordan folk har lidd, spesielt barn som blir utsatt for overgrep, og jeg ønsker å være en som kan hjelpe dem å få en bedre framtid.

Norma, 57 år

Frivillig i rettighetsarbeidet, Norma.
Norma (til venstre) er en av nesten 50 frivillige som har fått opplæring om hvordan man skal håndtere og rapportere om misbruk og andre former for vold i hjemmet.
Gi en gave