Karin Riska 1 B

Karin Riska ny utsending på Filippinene

En erfaren utsending med svært variert kompetanse er snart på plass i Manila.

Misjonsalliansen har fått ny utsending til Filippinene, og søndag 14. november var det utsendelsesgudstjeneste i Grimstad Frikirke.

- Med Karin Riska får vi en dyktig og svært erfaren medarbeider med på laget. Hun gjør oss enda bedre enn vi er i dag, sier generalsekretær Andreas Andersen, som ledet forbønnen og utsendelsen under gudstjenesten.

Karin har master i interkulturelt arbeid ved VID, og kommer fra jobben som linjeleder ved World Wide Walk, ved Bibelskolen i Grimstad. Hun har tidligere vært sentral i Frikirkens misjonsarbeid og har blant annet erfaring fra forsoningsarbeid i Midtøsten. Nå skal hun til Filippinene og ta over etter Møyfrid Brenne Fehn og Arild Fehn.

Til fullsatt sal talte generalsekretær Andreas Andersen om hva det vil si følge Jesus i dag. Mange av Riska sine elever fra bibelskolen var også møtt frem for å være med på utsendelsen. Karin Riska selv ser nå fram til fire år på Filippinene.

– Jeg kjenner meg privilegert og gleder meg til å ta fatt på nye spennende og meningsfylte oppgaver på nyåret på Filippinene. Men jeg kommer også til å savne venner, kolleger og studenter i Grimstad.

Karin Riska og generalsekretær Andreas Andersen på scenen i Grimstad
Gi en gave