Brasil Casa Semente 2

Kjærlighet krysser sosiale grenser

Et lokalsamfunn i Brasil, fullstendig oversett av myndighetene, fikk hjelp av Misjonsalliansens partner.

I utkanten av Rio de Janeiro finner vi favelaen Jardim Gramacho, og for få år siden var dette Sør-Amerikas største søppeldeponi. Søppelfjellet i Rio ble nærmest en gullgruve, og søppelplukking ble en industri som ga kjærkommen inntekt for den voksende befolkningen som slo seg ned i favelaen. I dag er det lite inntektsskapende virksomhet igjen i dette nabolaget.

Sabrine Adila Neves Guimarães (31) bor i Jardim Gramacho, og hun forteller at hverdagene har blitt enda vanskeligere under koronapandemien – Myndighetene og offisielle, sosiale tiltak er fullstendig fraværende i dette nabolaget. Vi blir stigmatiserte, og den sosiale ulikheten i forhold til befolkningen utenfor, blir stadig større, forteller hun.

Uten myndighetene til stede og uten sosiale sikkerhetsnett er det desto viktigere at det finnes annen frivillig hjelp. Casa Semente, en av Misjonsalliansens partnere i Brasil, har jobbet her i flere år. – Casa Semente står på de fattiges side i kampen for et mer rettferdig samfunn, sier Sabrine.


Jo hardere pandemien rammer oss jo mer mobiliserer Casa Semente.

Sabrine Adila Neves Guimarães (31)

Det var gjennom andre mødre at Sabrine fikk høre om Casa Sementes fritidstilbud for barn og unge, og hun dro umiddelbart til Misjonsalliansens partner for å registrere den eldste datteren. – Siden den dagen har senteret hatt en uvurderlig betydning for oss som familie og ikke minst for datteren min. På Casa Semente får hun hjelp og veiledning både når det gjelder skolegang og ting som har med hennes personlige liv å gjøre.

Få land er blitt hardere rammet av Covid-19 enn Brasil. Landet har en svært lang vei tilbake et mer normalt liv, og de fattige og sårbare blir ekstra hardt rammet. – Casa Semente er ikke lenger bare et tilbud til barn og unge. Jeg og andre familier i nabolaget har nå fått hjelp med det aller viktigste: mat, hygieneartikler, håndsprit, vannfilter og vanntanker.

Casa Semente har gjort mye for nabolaget, og befolkningen har fått helt nytt inntrykk av senteret. Dette er det eneste alternativet for hjelp som finnes i dette store lokalsamfunnet.

– Vi er mange som er glade for det de gjør for oss, og jo hardere pandemien rammer oss jo mer mobiliserer Casa Semente, avslutter Sabrine.

Gi en gave