Mekongelva

Klimarettferdighet i Mekong

Vi har hatt besøk av tre driftige damer som er givere til Misjonsalliansen i Vietnam: Anna Bolstad Kunzendorf (15), Ingrid Bolstad Kunzendorf (56) og Ragnhild Sødahl (81). De var med på prosjektbesøk i Mekong for å lære om klimaendringer, klimatilpasset jordbruk og hvordan Misjonsalliansen støtter fattige bønder.

Turen fra Ho Chi Minh til Misjonsalliansens prosjektområder i Mekong tar fire timer. Terrenget er flatt, med mennesker, små butikker og motorsykler overalt. Etter hvert blir veien smalere og ender opp ved en ferje som tar oss over til øya Tan Phu Dong. Denne øya er svært utsatt for klimaendringer med høyere havvann, uforutsigbar tørketid og kraftigere stormer.

Anna har et stort engasjement for klima og rettferdighet i verden. Hun syns det er urettferdig at de som allerede har minst, får det enda vanskeligere på grunn av hvordan vi lever. Ofte er det de fattige som opplever de negative konsekvensene av vårt overforbruk i rike, vestlige land. Anna syns det er fint å komme og se arbeidet Misjonsalliansen gjør. Det gjør inntrykk å høre hvor lite overskudd folk har fra arbeidet sitt og hvor små marginene er. Derfor betyr en liten økning i inntekt mye. Prosjektbesøket har gitt nye perspektiv på land, folk og folks levekår. Vietnam er et land som tar imot mye turister, men folk flest på landsbygda lever enkelt, og mange er fattige.

Vi besøker en geitebonde, fru Tran Thi Thang (45). Hun fikk lån fra Misjonsalliansen i 2014. Hun forteller at prisen på geit har sunket veldig de siste årene. En av årsakene er at det har vært mangel på gress på grunn av tørke og dårlige vanningsforhold som igjen skyldes klimaendringer. Når det er lite vann på grunn av tørke, kan geitene få sykdommer. Det gjør det vanskelig å være geitebonde. Men hun gir seg ikke og satser på at hun vil få friske geitekillinger og at det blir bedre markedspriser framover.

Ingrid syns det er flott at Misjonsalliansen tar tak i miljøutfordringene i Vietnam, blant annet ved å hjelpe bøndene med å drive variert slik som bonden Duong Van Hoa (72). Han dyrker ris og driver med naturlig rekeoppdrett, vekselsvis. Det er klimaendringer som har fått ham til å legge om gårdsdriften. På grunn av stigende havvann og redusert grunnvann er vannet i småelvene rundt ham mye mer salt enn før i tida. Da blir det vanskelig å dyrke ris. Derfor driver han med økologisk rekeoppdrett halve året. Rekene bidrar også med god næring til jorda, slik at risen vokser bra når ferskvann er tilgjengelig. Han er opptatt av å lære andre denne smarte måten å drive jordbruk på og har tatt initiativet til at bøndene kan samarbeide i et ris-reke-kooperativ. Misjonsalliansen støtter dette klimasmarte prosjektet.

Ingrid syns det er overraskende å se hvor utrolig lavtliggende området er, med hus som er bygd mellom kanaler og til og med noen hus som er bygd på vannet. Det er tydelig å se hvordan millioner av mennesker vil rammes når vannet stiger. Folk lever enkelt, og husene er små. Noen har jordgulv og delvis åpent tak og er dårlig beskyttet mot oversvømmelser eller vind. Ingrid forteller videre at hun er imponert over Misjonsalliansens gode samarbeid med lokale myndigheter og hvordan vi blir tatt imot når vi kommer på prosjektbesøk. Ingrid syns også det er viktig å understreke at det allerede er mye ressurser hos folk og at Misjonsalliansens rolle er å støtte, styrke fokus og også påvirke lokale myndigheter.

Ragnhild Sødahl er fra Hoeggen, nær Trondheim. Den spreke dama på 81 år er glad for at hun kunne få bli med på prosjektbesøk, siden hun har støttet Misjonsalliansens arbeid i Vietnam gjennom menigheten. Hun forteller at det gjør inntrykk å møte folk som lever på et absolutt minimum, og at det er godt gjort hvordan folk klarer seg. I tillegg syns hun det er bra at Misjonsalliansen viser diakonalt arbeid gjennom praktisk handling. Vi spør Ragnhild om klimarettferdighet. Hun synes at situasjonen i verden er veldig skeiv. I Norge har vi så mye naturressurser, og ressursene er ikke rettferdig fordelt. I Vietnam bor det 90 millioner mennesker, og i Norge bare omtrent fem millioner.

Ingrid deler også sine tanker om klimarettferdighet. Hun mener at vi i den rike delen av verden må bære noen av omkostningene for de problemene vi skaper og fordele byrdene bedre, fordi vår livsstil går på bekostning av andre mennesker som har mye mindre enn oss. Det er urettferdig at fattige bønder i Mekong må ta regningen for klimaproblemer som vi har skapt. De som har skapt problemene må ta noen av kostnadene. Vi kan støtte ved å bli fast giver til Misjonsalliansen.

Anna syns også at det er viktig at folk støtter Misjonsalliansen, og oppfordrer alle til å gi et fast, månedlig beløp. Ingrid er prest i Malvik, og menigheten støtter Misjonsalliansen. Ragnhild tilhører Hoeggen menighet, som også har Vietnam som sitt misjonsprosjekt, Ingrid skryter også Misjonsalliansens positive og dyktige nasjonale medarbeidere på kontoret i Ho Chi Minh city, og takker for et spennende besøk!

Gi en gave