Kurs entreprenør 12

Land og rapporteringsansvarlig i et ettårig vikariat

Overordnet hensikt med stillingen

Stillingen har to hovedhensikter; kvalitetssikre og koordinere rapporteringen til Digni og å utvikle og følge opp prosjekt- og partnerporteføljen i utvalgte land i henhold til Misjonsalliansens strategi. Stillingen rapporterer til Utenlandssjef

Rolle og ansvarsområder

 • Ansvarlig for å følge opp landkontor og et overordnet ansvar for landstrategi, partner- og prosjektportefølje i utvalgte land
 • Saksbehandling av planer, budsjetter, rapporter og regnskapsrapporter
 • Personalansvar for landdirektør
 • Intern koordinering av søknads- og rapporteringsprosessene mot Digni. Dette innebærer å sørge for at interne frister blir overholdt og at vi leverer i henhold til Dignis krav og frister Dessuten å skrive, kvalitetssikre og levere det som skal inn i Dignis prosjektportal.
 • Ansvarlig for oppdatering/utvikling av maler for søknad og rapportering. Tett samarbeid med økonomiavdelingen i forhold til budsjett og regnskap
 • Kontaktperson for Digni i forhold til søknad og rapportering
 • Bidra aktivt inn i utenlandsavdelingen i forhold til felles mål og prosjekter, som for eksempel internasjonal lederkonferanse, kurs for utsendinger, utarbeidelse av håndbøker etc.
 • Andre ansvarsområder kan avtales

Ønskede faglige og personlige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra resultatstyring, monitorering og evaluering
 • Økonomiforståelse
 • Erfaring med å rapportere til Norad og/eller Digni og kjennskap til Norads krav og forventninger
 • God forståelse for kultur og utviklingsspørsmål
 • Utenlandserfaring er en fordel
 • Erfaring fra personalledelse og organisasjonsutvikling er en fordel.
 • Engasjert og motivert av Misjonsalliansens visjon og misjon
 • Selvgående og evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • God på samarbeid og relasjonelle evner
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk. Spanskkunnskaper en fordel.

Dette er et ettårig vikariat fra og med 1. september 2020 med mulighet for forlengelse.

Noe reising utenlands må beregnes.

Personen som ansettes må kunne arbeide aktivt for Misjonsalliansens kristne verdigrunnlag.

Lønn og pensjonsordninger etter Misjonsalliansens regulativ.

Se mer om arbeidet på våre hjemmesider: www.misjonsalliansen.no

Søknad med CV sendes på e-post til hhc@misjonsalliansen.no

Søknadsfrist: 1. juni 2020

Gi en gave